Sylabus predmetu PNN - Pevnostní navrhování nábytku (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PNN
Název předmětu česky: Pevnostní navrhování nábytku
Název předmětu anglicky:
Furniture Strength Designing
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Úterý14.00-15.50T27M. Šimek
Přednáška
Každý týden32
Středa11.00-12.50T27Cvičení
Každý týden
15
Středa13.00-14.50
T27
M. Šimek
Cvičení
Každý týden
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty tuto problematiku: Navrhování nábytku v kontextu pevnostních vztahů a zákonitostí; Pochopení mezioborových vazeb s konstrukcí; Základní zákony, principy a axiómy mechaniky; Soustava sil v rovině a prostoru, těžiště, momenty setrvačnosti; Zásady pevnostního navrhování nábytku ; Zatížení nábytku, jeho spojů a nábytkových konstrukcí; Mechanické zkoušky nábytku; Základní statická schémata nábytku a jejich řešení; Typologie konstrukcí nábytku ve vztahu k pevnostním charakteristikám materiálů a spojů; Výpočtové postupy stanovení stability a základy určení dimenzí nábytku

 
Obsah předmětu:
1.
Základní zákony, principy a axiómy mechaniky (dotace 6/6)
2.Mechanické zkoušky nábytku (dotace 4/4)
3.Zásady pevnostního navrhování nábytku (dotace 2/4)
4.
Výpočtové postupy stanovení stability a základy určení dimenzí nábytku (dotace 8/8)
5.
Dimenzování konstrukčních spojů a prvků (dotace 4/4)
6.Ukázky pozitivních a negativních příkladů pevnostního navrhování nábytku (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)
14 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace
12 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a cvičeních (min.80%)
Konzultace k prezentaci zvolené seminární práce (min. 6 hodin)
Úspěšná prezentace a obhajoba seminární práce je zkouškou a před tím je zápočtový test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JOŠČÁK, P. -- GAFF, M. Nábytkové konštukčné spoje. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 163 s. ISBN 978-80-228-2255-8.
JOŠČÁK, P. Pevnostné navrhovanie nábytku. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 246 s. ISBN 80-228-0921-7.
JOŠČÁK, P. Pevnostné navrhovanie nábytku - príklady. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. 103 s. ISBN 80-228-1451-2.
ECKELMAN, C. Textbook of Product Engineering and Strength Design of Furniture.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnost. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 105 s. ISBN 80-7157-667-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: