Sylabus předmětu CHZST - Chov hospodářských zvířat v subtropech a tropech (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHZST
Název předmětu česky: Chov hospodářských zvířat v subtropech a tropech
Název předmětu anglicky: Livestock Farming in the Tropics and Subtropics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti které se týkají chovů jednotlivých druhů hospodářských zvířat v subtropických a tropických oblastech.
Studenti získají dovednost hodnotit exteriér těchto zvířat a vhodnost péče o ně.
Studenti získají schopnost analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující užitkovost těchto zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat v subtropech a tropech. (dotace 2/2)
2.
Chovné prostředí hospodářských zvířata a faktory které jej ovlivňují (dotace 2/2)
3.
Základy chovu skotu (dotace 4/4)
4.
Základy chovu antilop (dotace 2/2)
5.
Základy chovu buvolů (dotace 2/2)
6.
Základy chovu ovcí a koz (dotace 2/2)
7.
Základy chovu koní a oslů (dotace 4/4)
8.
Základy chovu prasat (dotace 2/2)
9.Základy chovu drůbeže (dotace 2/2)
10.Základy chovu pštrosů (dotace 2/2)
11.Exteriér hospodářských zvířat a jeho význam při hodnocení chovného prostředí (dotace 2/2)
12.
Faktory které ovlivňují welfare zvířat a jejich produkci mléka a masa (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
seminář20 h
práce v terénu
14 h
odborná exkurze
20 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžný test
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Odevzdání seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
POND, W G. Introduction to Animal Science. New York: John Wiley & Sons, 1999. 687 s. ISBN 0-471-17094-1.

Doporučená:
POND, W G. Encyclopedia of animal science. New York, NY: Marcel Dekker, 926 s. ISBN 0-8247-5496-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: