Course syllabus EKLK - Landscape Ecology (FFWT - WS 2020/2021)


     Czech          English          


Course code:
EKLK
Course title in Czech:
Landscape Ecology
Course title in English:
Landscape Ecology
Semester:
WS 2020/2021
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/1 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Mgr. Tomáš Slach (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
not Landscape Ecology
 
Timetable in this semester:
DayFrom-tillRoomTeacher
Entry
Frequency
Capacity
Tuesday11.00-12.50B36P. Maděra
Lecture
Every week
20
Tuesday13.00-14.50B43
Seminar
Every week
22
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim of subject is to present methodology of biogeografical landscape differentiation in geobiocoenological conception and its applications and basic regularities of landscape system functions. In practice to elaborate study of landscape ecological characteristic of selected area and proposal of ecological network.
 
Course content:
1.Landscape ecology: origin, basic terms, development, importance and present trends (allowance 2/0)
2.
Differentiation of contemporary state of landscape, landscape and biotope mapping (allowance 4/0)
 
a.
preliminary, basic and special biotope mapping
b.
natura 2000
c.
land-use analyses

3.
Geobiocoenosis categorisation according to antropogenic influence and ecological stability (allowance 2/0)
 
a.
Biotope types in the CR

4.
landscape homogenity and heterogenity, individual and typological landscape differentiation (allowance 2/0)
5.
Landscape structure (matrix, corridors and patches, networks) (allowance 2/0)
6.
Landscape development (allowance 4/0)
 
a.
landscape ecological stability
b.
landscape succession and historical landscape development, possibility of evaluation
c.
middle-european landscape changes under man influence, possibility of evaluation

7.Geoecological prognosis and global changes (allowance 2/0)
8.
Ecological network in the landscape (allowance 4/28)
 
a.
Ecological important segments
b.
Sceleton of ecological stability of landscape, delimitation
c.
Terrestrial system of landacape ecological stability in the CR

9.Examples of landscape ecology applications (allowance 2/0)
10.
Geobiocoenology application in landscape ecology using GIS (allowance 2/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
professional educational excursion8 h
preparation for exam
26 h
preparation of presentation
2 h
writing of seminar paper
20 h
Total
112 h
 
Assessment methods:
Credit is compulsory for final exam participation. Students receive credit on the basis of seminary work (min. 20 pages + maps) and its presentation (15 min. + discussion). The final exam is oral (30 min.)
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 p. ISBN 978-80-7375-046-6.
KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. 2nd ed. Praha: Karolinum, 2012. 166 p. ISBN 978-80-246-2044-2.
FORMAN, R T T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. 1st ed. Praha: Academia :, 1993. 583 p. ISBN 80-200-0464-5.
Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. 1st ed. Praha: Karolinum, 1999. 129 p. ISBN 80-7184-545-0.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině. Učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2000. 71 p. ISBN 80-213-0643-2.
MĚKOTOVÁ, J. Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 p. Monografie. ISBN 978-80-244-1839-1.
ŠTĚRBA, O. -- MĚKOTOVÁ, J. Říční krajina 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 395 p. 3. ISBN 80-244-1162-8.
Col. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2nd ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 p. ISBN 978-80-87457-02-3.
MADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES.  [CD-ROM]. Brno. 2005.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-LAND-LAND Landscaping, full-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters: WS 2019/2020, WS 2018/2019, SS 2017/2018, WS 2017/2018 (and older)
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 05/25/2020.

Type of output: