Sylabus predmetu DU - Dějiny umění (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DU
Název předmětu česky:
Dějiny umění
Název předmětu anglicky:
History of Arts
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. (garant)
Mgr. Radek Ryšánek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Typologie a tvorba nábytku (B-TVN) nebo Typologie a tvorba nábytku a studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
11.00-12.50
B01
R. RyšánekPřednáškaKaždý týden
81
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět dějin umění řeší věcné, časové a prostorové vymezení.
Představuje uměleckohistorické druhy (architektura, sochařství, malířství, užité umění, fotografie).
Hlavní důraz výuky je kladen na chronologický řez dějinami
 
Obsah předmětu:
1.
Karolinské umění (8.-10. století). (dotace 2/0)
2.
Románské školy ve Francii (11. století). (dotace 2/0)
3.
Mainz, Speyer, Worms a "přechodný" styl (11.-12. století). (dotace 2/0)
4.
Opatství St. Denis: vznik gotického stylu (12.-13. století). (dotace 2/0)
5.Gotika v českých zemích (13.-15. století). (dotace 2/0)
6.
Giotto a "trecento" (14. století)."Vynález malby" a Nizozemí (15. století)."Quattrocento" - raná renesance v Itálii (15. století). (dotace 2/0)
7.Pozdně gotická architektura a sochařství (15. století). (dotace 2/0)
8.
Cinquecento - vrcholná renesance v Itálii (16. století). (dotace 4/0)
9.Protobaroko a baroko (konec 16. - 17. století). (dotace 4/0)
10.
Pozdní baroko, rokoko a klasicismus (18. století). (dotace 2/0)
11.Historismus 19. století., moderna a postmoderna, "druhá moderna" (20. století). (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžný test
30 h
zpracování seminární práce
22 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Seminární práce, ústní zkouška: 3 ze 100 otázek, 60% odpovědí je dostačujících
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHÂTELET, A. a kol. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004. 784 s. ISBN 80-7181-936-0.
Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, 544 s. ISBN 80-7209-549-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: