Sylabus predmetu ANS4 - Ateliér nábytkových souborů IV (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ANS4
Název předmětu česky:
Ateliér nábytkových souborů IV
Název předmětu anglicky:
Atelier Furniture Sets IV
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/6 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Ateliér nábytkových souborů III
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-18.50
P-ATE
Cvičení
Každý týden27
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty běžným postupům při navrhování interiérů. Formou práce v ateliéru, resp. při workshopech, si studenti osvojí tvůrčí a technické návyky potřebné pro navrhování interiérů.
Zaměření: Kancelářský nábytek - stolový, skříňový, sedací. Výchozí souvislosti dispozice, konstrukční principy, materiály, barevnost, módní trendy
 
Obsah předmětu:
1.
Kancelářský nábytek (dotace 0/0)
 
a.
Stolový
b.
Skříňkový
c.
Sedací

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
48 h
odborná exkurze
12 h
zpracování projektů
40 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání projektu - dokumentace zvoleného nábytkového systému
Provedení a odevzdání průběžných zadání: vynesení a variantní návrhy řešené části interiéru, nákresy přehledů prvků zvoleného nábytkového systému, schémata zařízovacích předmětů, ukázky nabídky řešeného nábytku na trhu. Závěrečná finalizace projektů v požadované rozsahu (obsah i forma zpracování)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUŠKOVÁ, J. Moderní sekretářka. Moderní kancelář. Praha: Pragma, 2003. 478 s. ISBN 80-7205-931-9.
VRBÍK, M. -- MÜLLER, I. -- PROSTŘEDNÍK, J. -- POMP, R. -- LINHARTOVÁ, D. Srovnání čtyř konstrukčních řešení kvalitativně odlišných kancelářských židlí pomocí subjektivních komfortních dotazníků. In TESAŘOVÁ, D. -- HARASLÍNOVÁ, L. Informační bulletin a sborník statí 2008. Ediční středisko MZLU Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, s. 115--124. ISBN 978-80-7375-173-9.
VRBÍK, M. -- MÜLLER, I. Židle na administrativním pracovišti. In Nábytok 2008. 1. vyd. DF, TU vo Zvolene: TU vo Zvolene, 2008, s. 1--14. ISBN 978-80-228-1839-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: