Sylabus predmetu APD2 - Ateliér produktového designu II (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
APD2
Název předmětu česky: Ateliér produktového designu II
Název předmětu anglicky:
Product Design Studio II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
MgA. Petr Novague (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Ateliér produktového designu I
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
17.00-18.50
T412
není určen
Cvičení
Každý týden
27
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je osvojit si metodičnost při navrhování formou postupných kroků od designérské analýzy funkčních, ergonomických, technických, psychologických, sociologických i ekonomických aspektů daného tématu přes syntézu poznatků získaných z analýzy ve variantních skicách vlastního řešení až po výsledný návrh, prezentovaný v grafické, ale i modelové podobě, doplněné průvodní technickou zprávou. Metodika ale není brána jako dogma, podstatné je proniknout do smyslu daného tématu v širším sociálním kontextu. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali jasně a zřetelně prezentovat svoji myšlenku.
 
Obsah předmětu:
1.
teoretická část (dotace 0/3)
 
a.
1. Požadavky na interiérové úložné prvky
2. Požadavky na stolový nábytek
3. Funkční požadavky
4. Vzhled, estetika
5. Proporce
6. Konstrukce, konstrukční detail
7. Materiály, kombinace

2.
praktická ateliérová část (dotace 0/23)
 
a.
1.Zadání z oblasti úložného nebo stolového nábytkového solitéru, zpracování rešerše a designérské analýzy
2.Skici variant
3.Vlastní řešení, zpracování pohledů a prostorového zobrazení
4.Zpracování průvodní zprávy obsahující popis technického a konstrukčního řešení, ergonomických aspektů, zdůvodnění výtvarných, psychologických a sociálních aspektů návrhu
5.Návrh prezentačního posteru 70x100cm

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
26 h
příprava na průběžné hodnocení13 h
příprava prezentace20 h
zpracování projektů25 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
Podmínky udělení zápočtu: prezence na cvičeních min. 80%, samostatné zpracování zadaných úkolů a jejich odevzdání v zadaném rozsahu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČERNÍKOVÁ, H. Malometrážní byty. Praha: Grada Publishing, 2011. 112 s. ISBN 978-80-247-3523-8.
KANICKÁ, L. Design nábytku v současném světě. 1. vyd. Brno: ERA , 2007. 120 s. ISBN 978-80-7366-107-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 7. 2020.

Typ výstupu: