Sylabus predmetu TTVN2 - Technika a technologie výroby nábytku II (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTVN2
Název předmětu česky:
Technika a technologie výroby nábytku II
Název předmětu anglicky:
Engineering and Technology of Furniture Production II
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Technika a technologie výroby nábytku I
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Úterý7.00-8.50B23J. Hlavatý
Přednáška
Každý týden
60
spol. s TNB2
Úterý
11.00-11.50
T27
CvičeníKaždý týden26 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je seznámení se se základními technologiemi povrchové úpravy nábytku, konstrukčním opracováním, montáží a balením.
 
Obsah předmětu:
1.
Povrchová úprava plošných dílců lepením dekorativních materiálů (dotace 6/3)
 
a.
Tenké dekorativní materiály
b.
Technologie 2D a 3D kašírování, stroje a zařízení
c.
Technologie oplášťování, stroje a zařízení
d.
Olepování tvarovaných bočních ploch dílců, stroje a zařízení

2.Příprava povrchu na nános kapalných a aerosolových hmot pro povrchovou úpravu (dotace 6/3)
 
a.
Broušení před povrchovou úpravou a během povrchové úpravy, stroje a zařízení
b.
Tmelení a nános vyrovnávacích hmot, stroje a zařízení
c.
Bělení, barvení, lazurování, moření, stroje a zařízení
d.
Úprava fyzikálních a chemických vlastností povrchu pro usnadnění aplikace nátěrových hmot

3.
Realizace konstrukčního řešení nábytku z plošných dílců (dotace 2/1)
 
a.
Realizace pevných a rozebíratelných spojů ve výrobě nábytku
b.Technologie realizace konstrukčních spojů
c.Výroba podsestav a předmontáž

4.
Povrchová úprava nábytkových dílců nánosem nátěrových hmot (dotace 4/2)
 
a.
Technologie nanášení NH ve formě aerosolů, stroje a zařízení
b.
Technologie nanášení navalováním a poléváním, stroje a zařízení
c.
Ostatní používané technologie nanášení NH v nábytkářství, stroje a zařízení
d.
Sušení a vytvrzování NH, stroje a zařízení

5.
Montáže a balení nábytku z plošných dílců (dotace 2/1)
 
a.Montážní systémy, stroje a zařízení
b.
Materiály pro balení, balicí systémy, stroje a zařízení

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
20 h
cvičení
10 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení
22 h
příprava na průběžný test
4 h
zpracování protokolů
24 h
zpracování projektů
36 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou a jsou požadovány znalosti z přednášek, cvičení a literatury, minimálně v sylabech uvedené.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZEMIAR, J. -- GÁBORÍK, J. -- MUZIKÁŘ, Z. -- NAVRÁTIL, V. -- RUŽINSKÁ, E. -- ŠEBO, N. Technológia výroby nábytku. 1. vyd. Zvolen: Vydavatelstvo TU Zvolen, 2009. 287 s. ISBN 978-80-228-2064-6.
BARCÍK, Š. Nábytkárske stroje a zariadenia: Časť 1. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1996. 140 s. ISBN 80-228-0550-5.
TRÁVNÍK, A. -- SVOBODA, J. Technologické procesy výroby nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 222 s. ISBN 978-80-7375-056-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: