Sylabus predmetu DHST - Design, historie, současné trendy (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DHST
Název předmětu česky: Design, historie, současné trendy
Název předmětu anglicky:
Design, History and Trends
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Typologie a tvorba nábytku (B-TVN) nebo Typologie a tvorba nábytku
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Poznámka
Středa
9.00-10.50
B02
L. Kanická
Přednáška
Každý týden
97
spol. s DDS
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět se věnuje otázkám historie fenoménu design a zahrnuje jeho současnou podobu a směry vývoje. Zabývá se i otázkami zodpovědnosti designéra a ekologickými aspekty designu. Cílem je vybudovat ve studentech schopnost inspirace v minulosti jako východisko pro další kreativitu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky designu ve světovém kontextu: společenská potřeba designu, vznik a zánik designu, zodpovědnost designéra, metodologie tvorby designu, zneužití designu, design je/není umění, kýč (dotace 6/0)
2.
Prehistorie designu -- společensko-materiální východisko doby, hlavní znaky (dotace 2/0)
3.Historie designu do konce 19.století - společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé (dotace 2/0)
4.
Design mezi válkami- společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé (dotace 2/0)
5.
Design USA mezi válkami- společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé (dotace 2/0)
6.
50. léta- společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé (dotace 2/0)
7.
60. a 70. léta- společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé (dotace 2/0)
8.
80. a 90. léta- společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé (dotace 2/0)
9.Současný světový nábytkový design- společensko-materiální východisko doby, hlavní směry, představitelé, trendy (dotace 6/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
konzultace12 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžný test
30 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Seminární práce - současný objekt inspirován minulostí, ústní zkouška: 3 ze 100 otázek, 60% odpovědi je dostačující
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KANICKÁ, L. Design nábytku v současném světě. 1. vyd. Brno: ERA , 2007. 120 s. ISBN 978-80-7366-107-6.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 172 s. ISBN 978-80-86863-28-3.
FAIRS, M. Design 21. století: nové ikony designu : od masového trhu k avantgardě. V Praze: Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: