Sylabus predmetu KNB - Konstrukce nábytku (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KNB
Název předmětu česky:
Konstrukce nábytku
Název předmětu anglicky:
Constructing of Furniture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Lukáš Fictum (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (garant, přednášející)
Ing. Eliška Máchová, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
ne Konstrukce nábytku I a ne Konstrukce nábytku I
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostOborRočníkVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
8.00-12.50
T413
B-DREV-DREV
3
Přednáška
Nepravidelně
20
Středa
13.00-14.50
T413L. FictumPřednáškaKaždý týden
20
Středa
15.00-16.50
B514
L. FictumCvičeníKaždý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu je seznámit s teoretickými principy konstrukce a typologie nábytku ze dřeva a ostatních materiálů ze dřeva, praktické principy nábytkového technického kreslení, výkresové dokumentace s kusovníky nábytku.
 
Obsah předmětu:
1.Základní konstrukční vazby a základy typologie (dotace 4/2)
 
a.
Typologie
b.
Základní konstrukční spoje
c.
Základní konstrukční materiály

2.
Konstrukce skříňového-korpusového nábytku (dotace 12/10)
 
a.
Typologie a rozdělení
b.
Používané konstrukční vazby
c.
Montážní jednotky skříňového nábytku

3.
Konstrukce stolového nábytku (dotace 6/8)
 
a.
Typologie a jednotkivé skupiny dle použití
b.Konstrukce pevných stolů a stolků
c.
Konstrukce rozkládacích-zvětšovacích stolů

4.
Konstrukce lůžkového nábytku (dotace 6/4)
 
a.Typologie lůžkového nábytku
b.
Konstrukční vazby

5.
Konstrukce sedacíhonábytku (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h0 h
seminář
0 h
20 h
konzultace
0 h11 h
projektová práce
0 h
20 h
příprava na zkoušku
14 h
14 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
10 h
příprava prezentace
5 h
5 h
zpracování projektů
25 h
30 h
zpracování seminární práce
30 h30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu se vyžaduje účast na přednáškách a cvičeních, zapojení do výuky (zejména aktivní práce na cvičení), zpracování seminární práce (konstrukční výkresy s kusovníky vybraného nábytkového komponentu), získání zápočtu a zkoušky (ústní s písemnou a grafickou přípravou).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce I: konstrukce nábytku, návody a příklady. 1. vyd. V Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7375-844-8.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce nábytku II: konstrukce nosných koster čalouněného nábytku a zkoušky nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 134 s. ISBN 978-80-7509-010-2.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce nábytku, učební texty.  [online]. 2015. URL: http://user.mendelu.cz/holous/konstrukce_nabytku.pdf.
KANICKÁ, L. -- HOLOUŠ, Z. Nábytek Typologie, základy tvorby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 160 s. STAVITEL. ISBN 978-80-247-3580-1.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. -- KOTÁSKOVÁ, P. Odborné kreslení pro truhláře. Praha: Informatorium , 2008. 180 s. ISBN 978-80-7333-069-9.
JOŠČÁK, P. -- GAFF, M. Nábytkové konštukčné spoje. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 163 s. ISBN 978-80-228-2255-8.
MUZIKÁŘ, Z. -- TESAŘOVÁ, D. -- HOLOUŠ, Z. -- JERGL, Z. -- MELOUN, M. Materiály II. Praha: Informatorium Praha, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7333-061-3.

Doporučená:
ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: