Sylabus předmětu BMST - Biomechanika stromu (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BMST
Název předmětu česky:
Biomechanika stromu
Název předmětu anglicky: Biomechanism of Trees
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Valentino Cristini (cvičící, přednášející)
Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostObor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Čtvrtek
15.00-16.50B35
není určen
Přednáška
Každý týden
38
spol. s PAOS
Čtvrtek
17.00-18.50
B35
není určenCvičeníKaždý týden
22
spol. s PAOS
Pátek12.00-13.50B51B-ARB-ARB
B-ARBO
3
3
L. Praus, A. Klimešová, B. VojáčkováPřednáškaNepravidelně20 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanickou odezvou stromu na statické a dynamické namáhání a poskytnout jim nástroje a kompetence pro stanovení pravděpodobnosti selhání stromu a vlivu zásahů na stabilitu stromu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky, tvorba dřeva (dotace 4/2)
 
a.
Úvod do problematiky, zatížení jako ekologický faktor, vliv na růst dřevin
b.
Růstové strategie dřevin, morfogeneze
c.
Xylogeneze, vliv faktorů, zejména mechanického namáhání, růst dřevin, postural control a reakční dřevo
d.Přenos a disipace mechanické energie stromem – vliv materiálu, základy funkční anatomie dřeva

2.
Základy mechaniky (dotace 4/4)
 
a.
Fyzikální interpretace stromu – strom jako nosník
b.
Nosníky (s ohledem na zkoumané téma): deformace, napětí, způsob výpočtu, modelování
c.
Přenos mechanické energie stromem – vliv geometrie

3.
Zatížení stromů (dotace 4/6)
 
a.
Zdroje zatížení, způsob výpočtu zatížení
b.Dynamické zatížení stromů, pasivní mechanismy obrany proti přetížení, tlumení dynamického zatížení

4.
Růst a modifikace geometrie (dotace 8/8)
 
a.
Adaptační růst stromu I. – modifikace geometrie kmene,větví a kořenů
b.Adaptační růst stromu II. – modifikace struktury dřeva, vliv životního cyklu
c.
Vliv dřevokazných hub a dalších patogenních organizmů na kapacitu přenosu mechanického namáhání
d.Mechanika kořenových soustav včetně úvodu do mechaniky zemin

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
20 h14 h
cvičení
20 h
0 h
práce v terénu
10 h
4 h
příprava na zkoušku
48 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
20 h
příprava prezentace
0 h
1 h
zpracování protokolů
10 h
0 h
zpracování projektů
10 h
10 h
Celkem
128 h
109 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem a ústní zkouškou. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit protokoly.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních a protokoly z laboratorních měření. Testy jsou elektronické. U studentů kombinované formy jsou redukovány protokoly na jeden souhrnný.

Obsahem zkoušky je popis stability stromu, adaptačního růstu a analýza souvisejících jevů, nutných pro pochopení reakce stromu (fyziologie a ekofyziologie stromu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.

Doporučená:
NIKLAS, K J. Plant physics. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. 426 s. ISBN 978-0-226-58632-8.
The body language of trees: a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. ISBN 0-11-753067-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 14. 9. 2020.

Typ výstupu: