Sylabus predmetu LPNH - Lepidla, plasty a nátěrové hmoty (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LPNH
Název předmětu česky:
Lepidla, plasty a nátěrové hmoty
Název předmětu anglicky:
Adhesives, Plastics and Paint Matters
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Během účasti na zahraniční mobilitě může student navštěvovat předmět s podobnou studijní náplní po odsouhlasení vyučujícím, nebo absolvovat po návratu ve zkouškovém období 6 nejdůležitějších laboratorních cvičení po dohodě s vyučujícím. Z těchto 6 laboratorních cvičení musí vypracovat a odevzdat protokoly a následně složit zkoušku.
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Chemie obecná (B-TMZD) a ne (Plasty, lepidla a nátěrové hmoty nebo Plasty, lepidla a nátěrové hmoty I) a ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostOborRočník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
15.00-17.50
T-lab 2
B-TMZD
2
D. Tesařová, P. Čech
Přednáška
Nepravidelně
12
 
Středa
7.00-7.50
B02
Přednáška
Každý týden
97
spol. s PLNH
Středa
13.00-14.50
T-lab
Cvičení
Každý týden
12
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení studentů se základními materiály, postupy,technologiemi a aplikacemi nátěrových hmot, lepidel a ochranných látek používaných v dřevozpracujícím průmyslu. Cílem předmětu je také seznámit studenty se složením, fyzikálně-mechanickými, chemickými, technologickými a ekologickými vlastnostmi lepidel, nátěrových a ochranných látek a lepidel.
 
Obsah předmětu:
1.Kriteria volby nátěrového sytému a technologie dokončování, dřevo jako podklad pod povrchovou úpravu, příprava podkladu před dokončováním (dotace 2/2)
 
a.
moření,technologie moření, mořidla na rozpouštědlové i vodourozpustné bázi, přibarvené laky

2.Nátěrové hmoty, jejich dělení, složky nátěrových hmot (dotace 1/2)
3.
Tvorba nátěrového filmu povrchových úprav výrobků z materiálů na bází dřeva (dotace 1/2)
4.
Technologické, fyzikálně-mechanické, chemické a environmentální vlastnosti nátěrových hmot (dotace 2/6)
 
a.
Vodou ředitelné nátěrového hmoty
b.
Olejové nátěrové hmoty
c.Rozpouštědlové nátěrové hmoty
d.UV zářením vytvrzované nátěrové hmoty

5.
Způsoby nanášení,vytvrzování a vysoušení nátěrových hmot (dotace 1/4)
6.
Testování kvality nátěrových hmot a povrchových úprava, hygiena, ekologie a bezpečnost při zacházení s nátěrovými hmotami (dotace 1/2)
7.
Teorie lepení, faktory ovlivňující kvalitu lepení a kvalitu lepidel (dotace 1/2) (dotace 1/2)
8.
Lepidla na bázi přírodních surovin, syntetická rozpouštědlová lepidla, syntetická dvousložková lepidla, složení, rozsah a parametry použití, jednotlivý zástupci rozpouštědlových lepidel (dotace 2/3)
9.
Tavná a vodou ředitelná lepidla, způsoby nanášení a vytvrzování lepidel (dotace 1/2)
10.
Ochranné látky a jejich působení (dotace 2/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h6 h
cvičení
28 h
10 h
příprava na zkoušku
44 h
76 h
příprava na průběžný test
6 h
0 h
zpracování projektů
20 h
20 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro ukončení úspěšné ukončení předmětu je potřeba po absolvování 11 laboratorních cvičení, odevzdat protokoly ze cvičení, napsat minimálně na 50 % dva průběžné testy(jeden z oblasti lepení a druhý z oblasti dokončování povrchových úprav) a následně složit ústní zkoušku, která se skládá ze dvou otázek. Jedna otázka z oblasti povrchových úprav materiálů na bázi dřeva a druhá z oblasti lepení. Student musí při ústní zkoušce - prokázat dobrou orientaci a znalosti v daném oboru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)
25 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
50 %
0 %
účast na 11 laboratorních cvičeních a vypracování laboratorních protokolů 25 %
0 %
Celkem
100 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TESAŘOVÁ, D. -- HLAVATÝ, J. -- ČECH, P. Povrchové úpravy dřeva. 1. vyd. Praha: grada Publishing , a.s., 2014. 136 s. 168. ISBN 978-80-247-4715-6.
MITTAL, K L. -- PIZZI, A. Wood adhesives. Boca Raton: CRC Press, 2011. 451 s. ISBN 978-90-04-19093-1.
KALENDA, P. -- KALENDOVÁ, A. Technologie nátěrových hmot I. Pojiva, rozpouštědla a ditiva pro výrobu nátěrových hmot. Partubice: Univerzita Pardubice, 2004. 323 s. ISBN 80-71-94-660-5.
Povrchové úpravy: odborný časopis pro průmysl, stavebnictví a řemeslníky. Praha: ISSN 0551-7354.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: