Course syllabus MVLD - Mechanical Properties of Wood (FFWT - WS 2020/2021)


     Czech          


Kód předmětu: MVLD
Název předmětu česky:
Mechanické vlastnosti dřeva
Název předmětu anglicky:
Mechanical Properties of Wood
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Martin Brabec, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Valentino Cristini (cvičící)
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící)
Ing. Patrik Nop (cvičící)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Radim Rousek (cvičící)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Zlámal (cvičící)
Prerekvizity: Stavba dřeva a ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Středa9.00-12.50
B51
M. BrabecPřednáškaSudý týden
20
1x za 14 dní
Čtvrtek
8.00-9.50
ucebna_utechov (Sob)
M. Brabec, V. Cristini, D. Děcký, D. Hess, P. Nop, L. Praus, R. Rousek, V. Sebera, J. Tippner, J. Zlámal
Cvičení
Každý týden
22
výuka probíhá ve VCJR v Útěchově, plánovat hodinu před a po výuce na cestu
Pátek
8.00-11.50
B44
B-TMZD
2
Přednáška
Nepravidelně12
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 6. 2020.

Type of output: