Sylabus predmetu CV1 - CAD vizualizace I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CV1
Název předmětu česky:
CAD vizualizace I
Název předmětu anglicky:
CAD Visualization I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
15.00-17.50
T28
J. Tauber
Cvičení
Každý týden19
Čtvrtek
8.00-10.50
T28CvičeníKaždý týden19
Pátek
8.00-10.50
T413CvičeníKaždý týden
19
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět nabízí úvod k CAD vizualizačním softwarům. Výuka seznamuje studenty jak vytvářet základní vizualizace prostorových modelů, objektů, interiérů a exteriérů architektury v programu 3Ds MAX 2013 a 3Ds MAX Design 2013.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecné (dotace 0/3)
 
a.Vizualizace -- účel a smysl, představení 3D Viz, pracovní uživatelské prostředí

2.
Modelování I (dotace 0/3)
 
a.
Geometrie, základní primitiva, pohyb těles, pohyb v 3d prostoru, pohledy

3.
Základní model osvětlení, kamera (dotace 0/3)
 
a.Typy světel 3D Viz, studiový model osvětlení

4.
Materiály I (dotace 0/3)
 
a.
Materiály typu STANDART, načítání materiálů z knihovny, základní parametry materiálů

5.
Materiály II (dotace 0/3)
 
a.
Mapování -- umístění textur na geometrii, položky MAPS význam a specifikace

6.
Shrnutí -- tvorba kompletní 3D scény (dotace 0/3)
 
a.
Geometrie, materiály, kamera, světla, rendering

7.
Materiály III (dotace 0/3)
 
a.
Vlastní tvorba materiálů, Multi subobject atd

8.
Modelování II -- rozšířené a další tyty geometrie, operace (dotace 0/3)
 
a.
Křivky, Boolerovské operace, Speciální geometrie, BEVEL, LOFT, EXTRUDE

9.
Modelování III -- úprava geometrie (dotace 0/3)
 
a.
Bend, Taper, Stretch atd., Edit MESCH modifikátor
10. Modelování -- AEC objekty: Aec -- bytová architektura

10.Modelování -- AEC objekty (dotace 0/12)
 
a.
Aec -- bytová architektura

11.
Opakování, příklady (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
42 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky udělení zápočtu spočívají ve zpracování příkladu k tématu výuky, prokázaná schopnost samostatného osvojení znalosti podle návodu, vizualizuace vlastního modelu nábytku nebo interiéru. Ústní prezentace tutoriálu 40%, závěrečné vizualizace 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SVOBODA, J. -- TAUBER, J. Vizualizace v CAD I.: navrhování nábytku a interiéru v programu 3D studiu Max. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 119 s. ISBN 978-80-7375-940-7.
BOARDMAN, T. 3ds max 5. Brno: Computer press, 2004. 409 s. ISBN 80-722-6798-1.
KULAGIN, B. 3ds Max 8, Průvodce modelováním a animací. Brno: Computer press, 2007. 389 s. ISBN 978-80-251-1463-6.
Architectural rendering with 3ds Max and V-Ray: photorealistic visualization. Burlington: Focal Press, 213 s. ISBN 978-0-240-81477-3.
KŘÍŽ, J. Mistrovství v 3ds Max. Brno: Computer Press, 2010. 1152 s. ISBN 978-80-251-2464-2.
KŘÍŽ, J. 3ds max hotová řešení. Brno: Computer press, 2005. 242 s. ISBN 80-251-0885-6.
KULAGIN, B. 3ds Max, Průvodce modelováním a animací. Brno: Computer press, 2007. 388 s. ISBN 978-80-251-1463-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Zaměření VN Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 7. 2020.

Typ výstupu: