Sylabus predmetu TVN1 - Tvorba nábytku I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TVN1
Název předmětu česky: Tvorba nábytku I
Název předmětu anglicky:
Furniture Design I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Techniky tvorby II nebo Státní bakalářská zkouška nebo Základy techniky tvorby
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
8.00-9.50
T412
Přednáška
Sudý týden
26
1x za 14 dní
Čtvrtek
13.00-14.50
T412
Cvičení
Každý týden
26
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s nábytkovou tvorbou (designem) se zohledněním na funkci a poslání výrobku, ergonomii, bezpečnost, typologii, konstrukci, technologii a materiál.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení se základními kritérii tvorby nábytku (dotace 13/0)
 
a.Požadavky cílové skupiny
b.
Ergonomie
c.Estetika - duch doby
d.
Výzkum a experiment
e.
Kvalita, funkčnost a trvanlivost výrobku
f.Systémový proces výroby
g.
Individualizace v procesu výroby
h.
Skladebnost a jednoduchá montáž
i.
Ekonomické hledisko, recyklovanost a likvidace výrobků
j.
Ochrana autorských práv
k.
Přebírání a uplatňování zkušeností

2.
Osobnost designéra a jeho tvorba (dotace 1/0)
 
a.Zpracování rešerše dle zvoleného tématu.

3.
Úvod do cvičení (dotace 0/4)
 
a.
Požadavky a způsob práce
b.Základní přepoklady práce
c.
Základní pojmy v navrhování - kompozice, symetrie, proporce, dynamická a statická osa

4.
Volné téma (dotace 0/8)
 
a.
Zadání úkolu
b.Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
c.
Skici, model
d.
Výběr konečné varianty, diskuze

5.
Nábytkový soliter (dotace 0/16)
 
a.
Zadání úkolu
b.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
c.
Skici, model
d.Výběr konečné varianty, diskuze

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení
28 h
konzultace
7 h
příprava na průběžné hodnocení
25 h
zpracování projektů20 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Odevzdání klauzurních prací zpracovaných v semestru ve formě tištěného portfolia z vypracovaných zadání.
Minimální účast na cvičení je 80%. Zápočet se skládá ze dvou částí - klauzurní práce 60%, průběžné hodnocení 40%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DLABAL, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976. 178 s.
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.
LEFTERI, C. Materials for Inspirational Design. Hove: RotoVision, 2007. 256 s. ISBN 978-2-94036-150-2.
NORMAN, D A. Design pro každý den. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 271 s. ISBN 978-80-7363-314-1.
Manufacturing processes for design profesionals. 1. vyd. London: Thames & Hudson, 2007. 528 s. ISBN 978-0500-51375-0.

Doporučená:
Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2004. 257 s. ISBN 0-465-05135-9.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: