Sylabus predmetu TTD1 - Techniky tvorby designu I (D) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTD1
Název předmětu česky:
Techniky tvorby designu I (D)
Název předmětu anglicky:
Techniques of Creation I.
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: akad. soch. Tamara Buganská (cvičící, přednášející, zkoušející)
MgA. Jaroslav Juřica, M.A. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: Základy techniky tvorby a ne (Techniky tvorby interiéru I (I) nebo nyní Techniky tvorby interiéru I (I))
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
7.00-9.50
P-ATE
B-DSGN-DSGN
CvičeníKaždý týden
15
Čtvrtek15.00-17.50
P-ATE
T. Buganská
Cvičení
Každý týden
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Přiblížit studentovi provázanost technik skicování, 3D modelování i výrobních a prototypových technologií, jejich vliv na koncept, volbu výrobních materiálů a konečnou podobu návrhu. Cílem předmětu je pochopit vztahy mezi výrobními možnostmi a tvůrčími technikami, které ovlivňují kreativní myšlení.

 
Obsah předmětu:
1.Student by se měl naučit se/seznámit: (dotace 0/6)
 
a.
s technikami skicování
b.
vnímat tvar ve vztahu k materiálu, povrchu a konstrukci
c.
vnímat detail v rámci konstrukčního řešení a celku
d.se s různými metodami modelování ve 3D software v rámci jednotlivých etap vývoje produktu a jejich nejlepší volbu v rámci vývojové etapy
e.
prezentovat návrhy produktu v různých úrovních zpracování podle vývojové etapy produktu

2.Příprava projektu (dotace 0/9)
 
a.
volba tématu, rešerše, skici, prezentace

3.
Návrh projektu (dotace 0/12)
 
a.
návrhová studie, tvorba a řešení konstrukčních detailů, studie materiálů příprava realizace, dokumentace projektu

4.
Realizace projektu (dotace 0/15)
 
a.
tvorba podkladů pro výrobu prototypu nebo výrobu modelu 1:1, případně v měřítku, nebo jiný relevantní výstup

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
10 h
cvičení70 h
příprava na průběžné hodnocení32 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu zápočtem na základě předložených a schválených prací.
Minimální účast na cvičení je 80%. Zápočet se skládá ze dvou částí klauzurní práce 60%, průběžné hodnocení 40%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MRÁZOVÁ, M. -- MRÁZ, B. Encyklopedie světového malířství. Praha: ACADEMIA, 1988. 630 s.
GOMBRICH, E H. -- GREGOROVÁ, M. Příběh umění. 2. vyd. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 80-204-0685-9.

Doporučená:
ZEDNICEK, W. Otto Wagner und seine schule. Wien: Grasl Druck, 2008. 208 s. ISBN 978-3-9502544-0-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2020.

Typ výstupu: