Sylabus predmetu TTP1 - Techniky tvorby interiéru I (I) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTP1
Název předmětu česky:
Techniky tvorby interiéru I (I)
Název předmětu anglicky: Techniques of Creation I.
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
10.00-12.50
T412
J. SvobodaCvičeníKaždý týden23
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s různými technikami kresby, malby a modelování. Ukázat různé pohledy, přístupy a názory na rozličná výtvarná období. Cílem je orientace v dané disciplíně, kdy a jakou zvolit vhodnou techniku ke zdárnému výsledku tvůrčí designérské činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Naučit se základním kresebným technikám, proporcím, měřítku podle modelu. (dotace 0/9)
2.Naučit se vnímat tvar - strukturu - proporci - detail (dotace 0/9)
3.
Naučit se plastickému vyjadřování (dotace 0/6)
4.Naučit se základům modelování - geometrických těles, nábytku a základní interiérovým a exteriérovým prvkům. (dotace 0/9)
5.
Naučit se vnímat a používat různé materiály, strukturu, texturu a povrch. (dotace 0/3)
6.
Naučit se vnímat tvar jeho funkci a konstrukci (dotace 0/3)
7.
Návštěvy výstav a galerií (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
42 h
konzultace5 h
výstava
10 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
12 h
zpracování projektů
23 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu zápočtem na základě 3 předložených a schválených prací interiéru.
Minimální účast na cvičení je 80%. Zápočet se skládá ze dvou částí klauzurní práce 60%, průběžné hodnocení 40%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Dějiny umění - Díl 1. 1. vyd. Praha: Knižní klub, Balios, 1998. 334 s. ISBN 80-7176-765-4.
Dějiny umění - Díl 10. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2000. 300 s. ISBN 80-242-0218-2.
Dějiny umění - Díl 3. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1998. 333 s. ISBN 80-7176-866-9.
Dějiny umění - Díl 4. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1999. 332 s. ISBN 80-7176-956-8.
Dějiny umění - Díl 5. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1999. 317 s. ISBN 80-7176-764-6.
Dějiny umění - Díl 6. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1999. 348 s. ISBN 80-424-0141-0.
Dějiny umění - Díl 7. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1999. 348 s. ISBN 80-242-0140-2.
Dějiny umění - Díl 8. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2000. 364 s. ISBN 80-242-0216-6.
Dějiny umění - Díl 9. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2000. 334 s. ISBN 80-242-0217-4.
Dějiny umění -Díl 2. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1998. 334 s. ISBN 80-7176-839-1.
Dějiny umění 11. 1. vyd. Praha: 2000. 262 s. ISBN 80-242-0449-5.
CHATELET, A. -- GROSLIER, B P. Světové dějiny umění. 1. vyd. Praha: Cesty, 1996. ISBN 80-7181-055-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: