Sylabus predmetu NNS - Navrhování nábytkových solitérů (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NNS
Název předmětu česky:
Navrhování nábytkových solitérů
Název předmětu anglicky:
Furniture Solitaires Design
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
MgA. Petr Novague
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: MgA. Petr Novague (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
10.00-12.50S127 (BZA)B-DSGN-DSGN
není určenCvičeníKaždý týden22
Čtvrtek16.00-18.50S127 (BZA)
není určen
CvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat na konkrétních zadáních, kde se naučí základním postupům běžných při navrhování výrobků.
Formou práce v ateliéru a řízené diskuze si studenti osvojí tvůrčí návyky při zpracování jednotlivých témat. Studenti si prakticky osvojí komplex znalostí získané v jiných předmětech.
 
Obsah předmětu:
1.
teorie soliteru a unikatnich kusu (dotace 2/10)
 
a.
Požadavky cílové skupiny
b.Estetika

2.
design soliterního kusu (dotace 0/30)
 
a.
Zadání úkolu
b.
Rešerše a skicování
c.
model a prezentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení42 h
projektová práce20 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava prezentace
5 h
zpracování projektů17 h
zpracování seminární práce
8 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Odevzdání klauzurních prací zpracovaných v semestru:

- 3x vybraná práce zpracovaná jako plakát formátu 0,7 x 1 m
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LEFTERI, C. Materials for Inspirational Design. Hove: RotoVision, 2007. 256 s. ISBN 978-2-94036-150-2.
Manufacturing processes for design profesionals. 1. vyd. London: Thames & Hudson, 2007. 528 s. ISBN 978-0500-51375-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření TN Tvorba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Zaměření PN Prodej nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Zaměření VN Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: