Sylabus predmetu PPHN - Památková péče o historický nábytek (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PPHN
Název předmětu česky: Památková péče o historický nábytek
Název předmětu anglicky:
Monument preservation of Historic Furniture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Radek Ryšánek, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa13.00-14.50B23PřednáškaKaždý týden60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout posluchači nezbytné základní pojmy a parametry v oblasti systému památkové péče z pohledu legislativy a její návaznosti na možnosti a důsledky plynoucí z neodborných zásahů, jež vedou k nevratným změnám a ve svém důsledku ke ztrátě historické vypovídající schopnosti
 
Obsah předmětu:
1.Zákonná ustanovení památkové péče (dotace 2/1)
2.
Zákon č. 20/1978 Sb., o státní péči (dotace 2/1)
3.
Konzervace historických předmětů (dotace 2/1)
4.
Restaurování historických předmětů (dotace 2/1)
5.Vlivy na poškozování historických předmětů (dotace 2/1)
6.
Průzkumy a analýzy (dotace 2/1)
7.
Struktura a obsah dokumentace (dotace 2/1)
8.Restaurátorský záměr (dotace 2/1)
9.
Členění nejběžnějších restaurátorských technik u hladkého nábytku (dotace 6/3)
10.Členění nejběžnějších restaurátorských technik u čalouněného nábytku (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
28 h
cvičení
14 h
0 h
seminář
0 h
14 h
konzultace
8 h8 h
projektová práce
8 h
8 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
5 h
příprava na průběžný test
5 h
5 h
příprava prezentace
6 h
6 h
zpracování projektů
8 h
8 h
zpracování seminární práce
2 h
2 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (seminární práce, prezentace, test (30 otázek - 22 správných odpovědí)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOSOS, L. Techniky maĺby. Bratislava: Pallas, 1992. 191 s. ISBN 80-7095-014-5.
JACKSON, A. -- DAY, D. Starožitnosti : Ošetřování a opravy. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 1994. 255 s. ISBN 80-7145-090-1.
NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování památkovou péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 101 s. ISBN 80-247-1060-9.
Kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6.

Doporučená:
COOK, William. Restaurování a opravy nábytku. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-406-4.
http://www.npu.cz/
MILES, Harald. Restaurování nábytku. Praha: Rebo Productions, 2002. Udělej si sám (Rebo). ISBN 80-7234-227-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: