Sylabus predmetu TPVV - Technologické projektování ve výrobě nábytku (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TPVV
Název předmětu česky:
Technologické projektování ve výrobě nábytku
Název předmětu anglicky:
Technological Design in the Manufacture of Furniture
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50T18J. Hlavatý
Přednáška
Každý týden
36
Pondělí
17.00-18.50
T18
CvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
základní znalosti pro zpracování jednoduchého technologického projektu navrženého výrobku v nábytkářské výrobě
 
Obsah předmětu:
1.
Význam technologického projektování (dotace 2/0)
 
a.
Metodika projektování
b.
Proces realizace produktu

2.
Technologické procesy výroby nábytku (dotace 6/6)
 
a.
Struktura výrobků
b.Základní model výroby nábytku
c.Technologické a technické parametry strojů
d.
Manipulace a skladování

3.
Technicko-hospodářské normy (dotace 6/6)
 
a.Definice norem a jejich využití
b.
Normy spotřeby materiálu, konstrukční a montážní kusovník
c.
Normy spotřeby práce, výrobní dávka, tarifní mzdy, pracovní postupy

4.
Kapacitní výpočty (dotace 4/6)
 
a.Výpočet spotřeby materiálu a práce
b.
Výpočet potřeby strojů a pracovníků, stanovení směnnosti
c.
Výpočet skladových a mezioperačních prostor
d.Software Process Analysis

5.
Kalkulační vzorec (dotace 2/2)
 
a.
skladová a prodejní cena
b.
nákladové složky kalkulačního vzorce

6.
Řízení výroby (dotace 2/0)
 
a.
Řízení zakázky
b.Metody plánování

7.
Výrobní prostory (dotace 2/0)
 
a.
Podmínky ideálního provozu
b.Základní parametry výrobních prostor
c.Požadavky požární ochrany, hygieny práce

8.
Dispozice dílen (dotace 4/8)
 
a.
Dispozice dílen - toky materiálu - mezioperační prostory
b.
Vzájemné vztahy pracovišť- rozmístění strojů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
zpracování projektů
30 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu předáním zpracovaného projektu jednoduchého sortimentu ve výrobě nábytku, obhájení projektu formou zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Projektování výrobních systémů: (Technologické projekty I). 2. vyd. Brno: VUT, 1990. 201 s. ISBN 80-214-0144-3.
Technologické projektování. 1. vyd. Brno: VUT, 1992. 103 s. ISBN 80-214-0434-5.
KRONTORÁD, K. Výroba nábytku z deskových materiálů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7509-199-4.
ZEMIAR, J. a kol. Technológia výroby nábytku. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 286 s. ISBN 978-80-228-2064-6.
KRONTORÁD, K. Vnímání hodnoty zákazníkem jako kritérium pro volbu technologie výroby nábytku z plošných dílců: využití technologie výroby s dávkou I. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 83 s. Monografie. ISBN 978-80-7375-977-3.

Doporučená:
JOŠČÁK, P. -- GAFF, M. Nábytkové konštukčné spoje. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 163 s. ISBN 978-80-228-2255-8.
JOŠČÁK, P. Pevnostné navrhovanie nábytku. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 246 s. ISBN 80-228-0921-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 6. 2020.

Typ výstupu: