Sylabus predmetu OZPN - Ochrana životního prostředí v nábytkovém průmyslu (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OZPN
Název předmětu česky:
Ochrana životního prostředí v nábytkovém průmyslu
Název předmětu anglicky: Environmental protection in furniture industry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Petr Čech, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
8.00-9.50
T-lab 2Přednáška
Každý týden
16
Úterý
10.00-10.50
T-lab 2
P. Čech
Cvičení
Každý týden
16
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět podává přehled o teoretických základech, praktických situacích a návrzích na řešení problémů životního prostředí. Jde především o vazbu environmentalizmu na dřevařský a nábytkářský průmysl. Součástí náplně předmětu je omezování průmyslové znečišťování a snižování environmentálních rizik.
 
Obsah předmětu:
1.Globální ekologické problémy v souvislosti s vývojem vědy a techniky (dotace 0/0)
2.
Vazba environmentalizmu na dřevařský a nábytkářský průmysl (dotace 0/0)
3.
Ochrana životního prostředí (dotace 0/0)
 
a.
Vývoj ochrany životního prostředí
b.
Základní pojmy týkající se ochrany životního prostředí
c.
Porovnání konvenčního a preventivního přístupu k ochraně životního prostředí
d.Preventivní strategie

4.
Environmentální manažeský systém (dotace 0/0)
 
a.
Základní požadavky EMS
b.Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
c.
Teorie rizika ekologické katastrofy ve vztahu na environmentální cíle, cílové hodnoty, programy
d.Havarijní plánování a management rizik, havarijní připravenost

5.
Integrovaná výrobková politika a její prvky (dotace 0/0)
 
a.
Problematika navrhování výrobků šetrných k životnímu prostředí (ekodesign)
b.Význam ekodesignu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Zápočet je povinný pro konečnou zkoušku. Pro zápočet je třeba min. počet bodů za vytvoření a obhajobu semestrální práce. Účast na obhajobě semestrální práce je povinná. Dále je nutno napsat zápočtový test s úspěšností odpovědí 60 %.
Semestrální práce 30-50 bodů, její obhajoba 10-20 bodů, pro zápočet nutno min. 50 bodů.
Požadavky na ukončení:
- hodnocení účasti na přednáškách
- absolvování obhajoby semestrální práce
- úspěšné napsání zápočtového testu
- závěrečná ústní zkouška, 30 minut - prokázání orientace v oboru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SALTHAMMER, T. -- UHDE, E. Organic Indoor Air Pollutants: Occurrence, Measurement, Evaluation. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim: John Wiley & Sons, , 2009. 464 s. ISBN 978-3-527-31267-2.
ŠUTA, M. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. Brno: Ekologický institut Veronica, 2008. 64 s. ISBN 978-80-87308-00-4.
MATHAUSEROVÁ, Z. Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí pracovišť .  [online]. 2007. URL: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/mikroklimaticke-podminky-vnitrniho-prostredi-pracovist.
CHOVAN, M. ECO-USER IN TODAY SOCIETY. THINK GREEN: International Educational Proceedings of Expert Lectures on Topic Ecodesign.  [online]. 2011. URL: http://www.green-emotions.eu.

Doporučená:
NOVÁKOVÁ, J. Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí).  [online]. 2012. URL: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Povrchove_upravy_CHL_2012.pdf.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 24. 6. 2020.

Typ výstupu: