Sylabus predmetu FORT - Lesní technika (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FORT
Název předmětu česky:
Lesní technika (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Forest Technology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
William Robb (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
B11
T. Zemánek, W. RobbPřednáškaKaždý týden24
Pondělí
11.00-12.50
B11
T. Zemánek, W. RobbCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit posluchače s technickým vybavením a s výrobními postupy používanými v lesnictví, se zvláštním ohledem na zásady optimalizované volby těžebních a dopravních technologií respektujících ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů a ekonomickou přijatelnost.
 
Obsah předmětu:
1.Uvod do předmětu: literatura, další zdroje, projekty, úkoly. (dotace 4/0)
2.
Základní stavební části lesnických strojů, stavba strojů. (dotace 0/2)
3.
Stroje pro lesnické technologie (dotace 6/6)
 
a.Výroba a sběr osiva, lesní školy a skleníky, příprava půdy, zalesňování. aforestation.
b.
Ochrana lesa, prořezávky, vyvětvování - motomanuální technologie.
c.
Vyklizování, přibližování, vyvážení, soustřeďování, výroba paliva, šťěpkování, štípání a drcení dříví.

4.
Hodnocení jakosti - hodnocení strojů. (dotace 8/8)
 
a.Teorie, provozní spolehlivost.
b.
Optimalizace, náklady a produktivita práce.
c.
Multikriteriální hodnocení, kvantitativní a kvalitativní kritéria, parametry a integrální jakost.

5.Lesnická technika a přírodní prostředí (dotace 8/8)
 
a.
Lesnická technika a její vlivy na přírodní prostředí, hlavní problémy a možná řešení. Měření.
b.
Biologicky odbouratelné oleje v lesním hospodářství, hlavní technické vlastnosti minerálních, rostlinných a syntetických olejů, měření rozptylu olejů.
c.
LCA/LCI (Life cycle analysis/ Life cycle inventory), Energetický audit

6.
Odborná exkurze (dotace 0/8)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení16 h
seminář12 h
práce v terénu
8 h
odborná praxe6 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace
8 h
zpracování protokolů
0 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou.
Podmínkou zápočtu je předání a obhájení vypracovaných projektů ze cvičení, a úspěšné absolvování písemného testu znalostí (min. 70 z max. 100 bodů).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NORDFJELL, T. -- JOHANSSON, L. -- HELLSTROM, J. -- GREF, R. -- SKOUPÝ, A. -- ATHANASSIADIS, D. A Method to Measure Saw-Chain Lubrication. International Journal of Forest Engineering. 2007. sv. 18, č. 1, s. 61--74. ISSN 1494-2119.
KLVAČ, R. -- KLEIBL, M. Doporučená pravidla pro hodnocení provozu technologií zpracování lesní biomasy = Good practice guidelines for biomass production studies. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7458-027-7.
KLVAČ, R. -- DEVLIN, G. a kol. Forest Biomass Processing Glossary. 1. vyd. Praha: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 92 s. ISBN 978-80-7458-019-2.
KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KANALI, C. Low temperature pumping characteristics of biodegradable chainsaw oils. Research in agricultural engineering. 2002. sv. 48, č. 2, s. 78--83. ISSN 1212-9151.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7375-251-4.
DEVLIN, G. -- KLVAČ, R. -- MCDONNELL, K. Fuel efficiency and CO2 emissions of biomass based haulage in Ireland - A case study. Energy. 2013. sv. 54, č. 1 June 2013, s. 55--62. ISSN 0360-5442. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.03.007

Doporučená:
STEEGE, H T. a kol. Ecology and logging in a tropical rain forest in Guyana : with recommendations for forest management. Wageningen, Netherlands: Tropenbos Foundation, 1996. 123 s. Tropenbos series. ISBN 90-5113-026-0.
SKOUPÝ, A. -- KLVAČ, R. -- HOSSEINI, S. Changes in the external speed characteristics of chainsaw engines with the use of mineral and vegetable oils. Croatian Journal of Forest Engineering. 2010. sv. 31, č. 2, s. 149--155. ISSN 1845-5719.
MÁCHAL, P. -- SKOUPÝ, A. -- BARTOŠ, L. Possibilities of using price analysis in decision making on the use of harvester technology. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. 57, č. 4, s. 31--36. ISSN 1211-8516.
DEVLIN, G. -- KLVAČ, R. How Technology Can Improve the Efficiency of Excavator-Based Cable Harvesting for Potential Biomass Extraction-A Woody Productivity Resource and Cost Analysis for Ireland. Energies. 2014. sv. 7, č. 12, s. 8374--8395. ISSN 1996-1073.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-EUFOR European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: