Sylabus predmetu LTTEF - Těžba a doprava dříví v evropských lesích (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LTTEF
Název předmětu česky:
Těžba a doprava dříví v evropských lesích (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Logging and Transport of Timber in European Forests
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející)
William Robb (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Úterý13.00-14.50B04Přednáška
Každý týden
30
výuka probíhá na počítačové učebně Ústavu techniky
Úterý15.00-16.50
B04
Cvičení
Každý týden
22
výuka probíhá na počítačové učebně Ústavu techniky
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout nezbytné vědomosti pro plánování, řízení a vyhodnocování těžební činnosti. Zvládnout volbu těžební a dopravní technologie respektující ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů a ekonomickou přijatelnost.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu
Seznámení se základními charakteristikami LH v ČR
(dotace 2/2)
2.Vady dřeva (dotace 2/2)
3.
Druhování dříví (dotace 2/2)
4.
Příjem a evidence dříví (dotace 2/2)
5.
Těžba dříví (dotace 2/2)
6.Animální soustřeďování dříví (dotace 2/2)
7.
Soustřeďování dříví traktory (dotace 2/2)
8.
Lanová dopravní zařízení (dotace 2/2)
9.
Lanová dopravní zařízení (dotace 2/2)
10.
Ostatní způsoby dopravy dříví (dotace 2/2)
11.
Těžební metody (dotace 2/2)
12.
Eliminace poškození lesního prostředí těžbou a dopravou dříví (dotace 2/2)
13.
Odvoz dříví (dotace 2/2)
14.
Shrnutí (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
seminář
2 h
odborná exkurze
16 h
konzultace
20 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku30 h
příprava prezentace
20 h
zpracování protokolů
10 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška obsahuje pět okruhů, k úspěšnému absolvování je třeba v každém okruhu uvést minimálně 70 % správných údajů. Celkový čas na zkoušku je 50 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Small-scale wood harvesting technology in European forestry and its contribution to rural development: final report of a EU funded SMALLFORE project (QLRT-1999-01493) :. Helsinki: Tammer-Paino Oy, 2002. 66 s. ISBN 951-788-350-1.
Forest harvesting and engineering programme: reduced impact logging in tropical forest : literature synthesis, analysis and prototype statistical framework. Rome: Food and agricultural organization of the United nations, 2004. 287 s.
Life and European forests. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 65 s. LIFE focus. ISBN 92-79-02255-5.
European Small-Scale Forestry and its Challenges for the Development of Wood Harvesting Technology. Helsinki: TTS Institute Helsinki, 2001. TTS Institute´s Publication 380. ISBN 951-788-327-7.
Introduction to forest operations and technology.  Tampere, Finland.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: