Sylabus predmetu VNN - Výroba nedřevěného nábytku (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VNN
Název předmětu česky:
Výroba nedřevěného nábytku
Název předmětu anglicky:
No Wooden Furniture Production
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (přednášející)
Ing. Jiří Stádník (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa15.00-16.50
B21
J. Hlavatý, Z. Kopecký, J. Stádník, D. Tesařová, V. Vranová
Přednáška
Každý týden
72
Čtvrtek
7.00-7.50
T412
N-DESGN
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek8.00-8.50
T412
J. Hlavatý, J. Stádník
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základní znalosti o vlastnostech používaných materiálů při výrobě nedřevěného nábytku, jejich zpracování a výrobní technologie.
 
Obsah předmětu:
1.
Materiály používané při výrobě nedřevěného nábytku, druhy, vlastnosti a technologie zpracování. (dotace 4/2)
2.
Charakteristika technologických procesů tvarování: tvarování odebíráním materiálu, tvarování ohýbáním, tvarování lamelováním, ohýbání deskového materiálu, tvarování rovných plošných dílců, dekorativní úprava, příklady a použití plošně tvarovaných dílců v konstrukci a designu nábytku. (dotace 4/2)
3.
Sklo a nábytek, výroba skla, skleněné výrobky, zpracování skla, příklady použití skla v různých materiálových kombinacích v konstrukci a designu nábytku. (dotace 4/2)
4.
Kovový nábytek, model technologického postupu výroby kovového nábytku, charakteristika kovového nábytku, rozdělení materiálů a polotovary používané pro tvorbu komponentů kovového nábytku (dotace 2/1)
5.
Typový technologický model výroby kovového nábytku, přehled základních technologických operací, charakteristika technologických procesů výroby kovového nábytku, kov v konstrukci - designu nábytku. (dotace 4/2)
6.
Proutěný nábytek, výroba proutěného nábytku, charakteristika používaných materiálů, technologie zpracování materiálů a výroba proutěného nábytku, povrchová úprava a údržba, příklady a použití výrobků vybraných z jednotlivých druhů mateirálů (dotace 2/1)
7.
Nábytek s aplikací plastů, základní materiály používaného pro výrobu komponentů a nábytku z plastu, úprava vlastností plastů před jejich zpracováním. (dotace 2/1)
8.Výroba komponentů a nábytku z plastů, charakteristika plastového nábytku, technologie výroby nábytku z plastu, charakteristika technologických procesů zpracování plastů a polotovarů, charakteristika technologických operací, příklady použití plastů v různých materiálových kombinacích v konstrukci a designu nábytku. (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
28 h
zpracování projektů14 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhajoba projektu. K ukončení je požadována minimálně 75% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TRÁVNÍK, A. Výroba dřevěného nábytku. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 198 s. ISBN 80-7157-653-0.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce čalouněného nábytku II: konstrukce nosných koster čalouněného nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 130 s. ISBN 978-80-7375-104-3.

Doporučená:
TRÁVNÍK, Arnošt a Věra JANČOVÁ. Technická příprava výroby dřevěného a čalouněného nábytku. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-307-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: