Sylabus predmetu TCV - Technologie čalounické výroby (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TCV
Název předmětu česky: Technologie čalounické výroby
Název předmětu anglicky:
Upholstery Manufacturing technology
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (garant)
Ing. Helena Prokopová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. et Ing. Irena Svobodová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa11.00-12.50
T18
Přednáška
Každý týden36
Středa
13.00-14.50P-dilny
Cvičení
Každý týden
22
Středa
15.00-16.50
P-dilny
N-NI-NI
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí konstrukce a technologie výroby sedacího čalouněného nábytku. Výroba konstrukčních a pomocných materiálů, jejich zpracování strojně-technologickými zařízeními. Tvorba materiálových skladeb. Technická příprava výroby.
 
Obsah předmětu:
1.
Speciální strojní a strojně-technologická zařízení (dotace 4/4)
 
a.Strojní zařízení
b.
Vztah strojního zařízení k technologiím
c.
Zadání semestrální práce

2.Materiály pro výrobu čalouněného nábytku (dotace 8/8)
 
a.
Materiály klasické technologie
b.
Materiály soudobé technologie
c.
Technologická omezení použití materiálů pro výrobu čalouněného nábytku

3.
Technologie výroby (dotace 8/4)
 
a.
Technologie výroby čalouněného produktu
b.
Klasické technologie čalounění
c.Soudobé technologie čalounění
d.
Vztah čalounění - nosná kostra
e.
Technologie výroby potahů

4.
Technologický postup modelování čalouněného nábytku (dotace 4/3)
 
a.
Model - prototyp - výrobek

5.Výroba čalouněných výrobků (dotace 4/5)
 
a.
Průmyslová výroba malosériová
b.
Průmyslová výroba velkosériová
c.
Individuální zakázková výroba
d.Ekonomické aspekty výroby čalouněného nábytku

6.
Prezentace semestrálních prací (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
10 h
seminář
11 h
odborná exkurze
3 h
veřejná prezentace (ústní)4 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava prezentace
2 h
zpracování seminární práce
34 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování programů a seminární práce podmínkou pro udělení zápočtu, ústní zkouška. Zkouška 3 otázky z 20, pro složení zkoušky správná odpověď minimálně na 1 otázku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÁLA, B. Interiér - tvorba obytného prostoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 149 s. ISBN 978-80-247-3216-9.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce čalouněného nábytku II: konstrukce nosných koster čalouněného nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 130 s. ISBN 978-80-7375-104-3.
PROKOPOVÁ, H. -- MÜLLER, I. -- MAŇÁK, H. Byt, který se vám přizpůsobí. 1. vyd. Brno: ERA, 2007. 129 s. Dům a zahrada. ISBN 978-80-7366-106-9.
PROKOPOVÁ, H. -- ŠTORK, V. Čalouněný nábytek. 1. vyd. Brno: ERA, 2006. 138 s. Dům a zahrada. ISBN 80-7366-053-9.
TRÁVNÍK, A. -- JANČOVÁ, V. Technická příprava výroby dřevěného a čalouněného nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7375-307-8.
ŘEZNÍČKOVÁ, A. -- PROKOPOVÁ, H. Postele & ložnice: co je potřeba k dobrému spánku. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 113 s. ISBN 80-247-0645-8.
PROKOPOVÁ, H. -- PIDROVÁ, V. Ložnice. 1. vyd. Brno: ERA, 2008. 149 s. Dům a zahrada. ISBN 978-80-7366-129-8.

Doporučená:
BRUNECKÝ, P. -- MATÝSEK, V. -- TRÁVNÍK, A. -- KOVAŘÍK, M. -- PACOVSKÝ, J. -- NANTL, D. ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky. ČNI PRAHA, 2006. 18 s.
ČSN EN 13336 Usně – Vlastnosti čalounických usní – Nábytkářské usně
ČSN 80 0001 Textilie. Třídění a základní normy

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: