Sylabus predmetu ADN3 - Ateliér designu nábytku III (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ADN3
Název předmětu česky:
Ateliér designu nábytku III
Název předmětu anglicky: Furniture Designing Studio III
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: MgA. Petr Novague
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
MgA. Petr Novague (garant)
Prerekvizity:
Ateliér designu nábytku II
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
13.00-15.50
S127 (BZA)není určen
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je naučit studenty na konkrétních zadáních postupům běžným při navrhování desognu výrobků.
Formou práce v ateliéru a řízené diskuze si studenti osvojí tvůrčí návyky při zpracování jednotlivých témat. Studenti si prakticky osvojí komplex znalostí získané v jiných předmětech.
 
Obsah předmětu:
1.
Knihovna (dotace 0/14)
 
a.Problematika filozofie řešení: technické a uživatelské specifika řešení
b.
Rešerše historických pramenů, analýza vstupních a technických požadavků
c.Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skicy, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze
f.
Obhajoba práce

2.Lůžko s doplňky (dotace 0/14)
 
a.
Problematika filozofie řešení: technické a uživatelské specifika řešení
b.Rešerše historických pramenů, analýza vstupních a technických požadavků
c.Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skicy, model
e.
Výběr konečné varianty, diskuze
f.Obhajoba práce

3.
Volný solitér (dotace 0/14)
 
a.Výběr tématu
b.
Problematika filozofie řešení: technické a uživatelské specifika řešení
c.
Rešerše historických pramenů, analýza vstupních a technických požadavků
d.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
e.Skicy, model
f.
Výběr konečné varianty, diskuze
g.Obhajoba práce

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
42 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Odevzdání klauzurních prací zpracovaných v semestru:
- tištěné portfolio z vypracovaných zadání
- 1 vybraná práce zpracovaná jako plakát formátu 0,7 x 1 m
Minimální účast na cvičení je 80%. Zápočet se skládá ze dvou částí klauzurní práce 60%, průběžné hodnocení 40%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.
LEFTERI, C. Materials for Inspirational Design. Hove: RotoVision, 2007. 256 s. ISBN 978-2-94036-150-2.
Manufacturing processes for design profesionals. 1. vyd. London: Thames & Hudson, 2007. 528 s. ISBN 978-0500-51375-0.

Doporučená:
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: