Sylabus predmetu IKON - Interiérové konstrukce (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IKON
Název předmětu česky:
Interiérové konstrukce
Název předmětu anglicky:
Interior Constructions
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
16.00-18.50
T27
P. BruneckýCvičení
Každý týden
34
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je realizační projekt atypického interiéru pro individuální výrobu nábytku.
Logistika dokumentace složitého veřejného interiéru - technická zpráva, dispoziční řešení, sumarizační tabulka, schéma osvětlení, rozvodů a instalací, plán kladení podlah, výkresová dokumentace pro kooperující subjekty.
Logistika realizace interiéru - ověření podkladů, koordinace řemesel, harmonogram práce, stanovení nabídky - ceny výrobků, ceny montáže.
Zpracování zadané technické dokumentace prováděcího projektu pro realizaci interiérů odbavovacích hal a recepcí, restaurací a jídelen, vináren- barů, vzdělávací a školící střediska, finančních úřadů -- bank, vybavení školek a jeslí aj. interiérů občanských staveb.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Projekt interiéru (dotace 0/3)
 
a.a. Projektová dokumentace interiéru - forma a obsah
b.
b. Specifika nábytku pro veřejné interiéry

2.Zpracování výkresové dokumentace zakázky veřejného interiéru (dotace 0/6)
 
a.
a. Účel zařízení, objem prostředků,specifikace výrobce
b.
b. Půdorysná dispozice, položkový plán, sumarizační tabulky, průvodní zpráva
c.c. Pohledy na stěny

3.
Vlastní řešení projektu interiéru (dotace 0/30)
 
a.
individuální konzultace

4.
Předání projektu (dotace 0/3)
 
a.
a. Prezentace projektu interiéru
b.
b. Předání projektu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
42 h
konzultace30 h
projektová práce
10 h
zpracování projektů
30 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen po odevzdání kompletního projektu interiéru. Podmínkou je dosažení 70 bodů při hodnocení projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BRUNECKÝ, P. Standardy nábytku. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 121 s. ISBN 978-80-7375-297-2.
BRUNECKÝ, P. -- JANČOVÁ, V. -- HÁLA, B. -- HOLOUŠ, Z. a kol. Nábytkářský informační systém "NIS". Brno: Ircaes, 2012. 177 s. ISBN 978-80-87502-05-1.
BRUNECKÝ, P. -- HÁLA, B. -- KOVAŘÍK, M. a kol. Nábytkářský informační systém "NIS". Brno: Ircaes, 2010. 133 s. ISBN 978-80-254-8884-3.
BRUNECKÝ, P. -- HÁLA, B. -- KOVAŘÍK, M. -- JIČÍNSKÝ, M. -- HOLOUŠ, Z. -- PŘIBYL, M. -- DVOULETÁ, K. -- KÁŇOVÁ, D. -- ŠIMEK, M. -- ZACH, M. Nábytkářský informační systém "NIS", část III., Požadavky na úložný nábytek. 12. vyd. Brno: Ircaes s.r.o., Purkyňova 93, 612 00, Brno, 2011. 117 s. ISBN 978-80-87502-03-7.
BRUNECKÝ, P. -- HOLOUŠ, Z. -- PACOVSKÝ, J. -- MÁCHOVÁ, E. ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu.2008.
BRUNECKÝ, P. -- JANČOVÁ, V. -- VAVRČÍK, H. -- JIČÍNSKÝ, M. -- SVOBODA, J. -- KAMENÍKOVÁ, V. -- DVOULETÁ, K. -- KÁŇOVÁ, D. -- ZACH, M. -- PŘIBYL, M. Nábytkářský informační systém "NIS", část VIII. Požadavky na nebytový nábytek. 1. vyd. GNT Brno: IRCAES Brno, 2012. 170 s. ISBN 978-80-87502-11-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: