Sylabus predmetu SND - Současný nábytkový design (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SND
Název předmětu česky:
Současný nábytkový design
Název předmětu anglicky:
Present Furniture Design
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
11.00-12.50
B51Přednáška
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopení významu designu jako neodlučitelné součásti veškerého hmotného světa
 
Obsah předmětu:
1.
Český design počátku 20.století, společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 2/0)
2.
Český design třicátých let: společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 4/0)
3.Český design čtyřicátých a padesátých let 20. století: společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 2/0)
4.
Český design šedesátých let 20. století: společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 2/0)
5.
Český design sedmdesátých let 20.století: společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 2/0)
6.
Český design osmdesátých let 20. století: společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 2/0)
7.Český design devadesátých let 20.století: společenská východiska, charakteristika, osobnosti (dotace 2/0)
8.
Český design 21. století (dotace 2/0)
9.
Megatrendy a jejich vliv na design (dotace 2/0)
10.Evropský design 21.století (dotace 6/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace34 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška, seminární práce, ústní zkouška: 3 z 100 otázek, 60% odpovědi postačující
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 172 s. ISBN 978-80-86863-28-3.
KANICKÁ, L. Design nábytku v současném světě. 1. vyd. Brno: ERA , 2007. 120 s. ISBN 978-80-7366-107-6.
FAIRS, M. Design 21. století: nové ikony designu : od masového trhu k avantgardě. V Praze: Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
BYARS, M. The Design Encyclopedia. New York: John Wiley & Sons, 1994. 612 s. ISBN 0-471-02455-4.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: