Sylabus predmetu AVI - Ateliér veřejného interiéru (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AVI
Název předmětu česky:
Ateliér veřejného interiéru
Název předmětu anglicky: Atelier Public Interior
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
10.00-10.50T412PřednáškaKaždý týden
25
Pondělí
11.00-13.50
T412
I. Petelen
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s tvůrčí prací na návrhu interiéru určeného k užívání veřejností,řešeného do reálného prostoru
 
Obsah předmětu:
1.
architektura vnitřního prostoru užívaného veřejností (dotace 10/10)
 
a.
základní typologické skupiny interiérů veřejných budov

2.tvorba konkrétního interiéru - identifikace řešeného prostoru (dotace 9/9)
 
a.
podklady
b.
zaměření, průzkum
c.
historické vrstvy

3.tvorba konkrétního interiéru - funkční určení a souvislosti (dotace 9/9)
 
a.
dispozice
b.materiály, povrchy, osvětlení
c.
mobiliář
d.
individuálně řešené funkční prvky výtvarně-technického charakteru

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
ateliérová kritika
12 h
veřejná prezentace (ústní)
18 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
příprava prezentace
18 h
zpracování projektů
32 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání návrhu interiéru včetně řešení prvků výtvarně technického charakteru, prezentace návrhu 60%,
ústní zkouška 40%
2 otázky - témata tvorby prostoru a organizace provozu
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
PANERO, J. -- ZELNIK, M. Human dimension & interior space : a source book of design reference standards. New York: Whitney Library of Design, 1979. 320 s. ISBN 0-85139-4574.
Domus, odborný časopis.
PETELEN, I. Interiér. Bratislava: FA STU, 2003. 178 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: