Sylabus predmetu TII - Technická infrastruktura interiéru (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TII
Název předmětu česky:
Technická infrastruktura interiéru
Název předmětu anglicky:
Technical Infrastructure of the Interior
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
T412
B. Hála
Přednáška
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problémy technické infrastruktury které se mohou vyskytnout při projektování interiéru.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do technické infrastruktury interiéru (dotace 28/14)
 
a.
Problematika veřejného interiéru
b.
Druhy a typologie veřejného interiéru
c.Zásady, kritéria, postupy a způsoby řešení
d.
Logistika a etapy celého procesu vzniku
e.
Zadání investora
f.
Jednotlivé stupně projektové dokumentece
g.Koordinace projektu
h.
Autorský dozor raelizace,povinnosti a práva
i.
Technický dozor realizace, povinnosti a práva
j.
Postupy vlastní realizace na stavbě
k.
Etapy realizace veřejného interiéru
l.Způsoby a pravidla při schvalování, kolaudaci a předávání stavby

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace5 h
zpracování projektů15 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení zkouškou na základě ústního pohovoru a odevzdaných semestrálních prací. Předmět bude ukončen ústní /písemnou zkouškou při které budou položeny dvě otázky. První otázka bude položena z oblasti tvorby a realizace interiéru - 50%. . Druhá otázka se bude týkat technické infrastruktury interiéru - 50%. Během zkoušky musí student prokázat dobrou orientaci a přehled v oblasti
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÁLA, B. Management tvorby veřejného inteiréru : zadání, projekt a realizace : manuál a postupy řešení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 49 s. ISBN 978-80-7375-377-1.
NEFF, L. -- NEUFERT, P. Dobrý projekt – správná stavba: dům, byt, zahrada. Bratislava: Jaga, , 2005. ISBN 80-8076-022-5.
Současný obytný interiér. 1. vyd. Bratislava: JAGA, 2005. 239 s. Moderní bydlení. ISBN 80-88905-26-5.
HÁLA, B. Interiér - tvorba obytného prostoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 149 s. ISBN 978-80-247-3216-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: