Sylabus predmetu ENVR - Enviromentalistika (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ENVR
Název předmětu česky:
Enviromentalistika
Název předmětu anglicky:
Eenvironmental Issues
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
17.00-18.50
T18Přednáška
Každý týden
36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět podává přehled o teoretických základech, praktických situacích a návrzích na řešení problémů vnitřního, pobytového a životního prostředí. Jde především o zatížení interiéru emisemi VOC, pachovými látkami, nakládání s odpady apod. Součástí náplně předmětu je omezování průmyslové znečišťování a snižování environmentálních rizik.
 
Obsah předmětu:
1.Vnitřní, pobytové a životní prostředí (dotace 0/0)
 
a.
Základní pojmy týkající se problematiky vnitřního, pobytového a životního prostředí
b.
Složení vnitřního prostředí

2.
Kvalita vnitřního prostředí a jeho působení na člověka (dotace 0/0)
 
a.
Kvalita vnitřního a pobytové prostředí z hlediska zatížení interiéru organickými těkavými látkami
b.
Vliv jednotlivých organických těkavých látek na pachové zatížení vnitřního životního prostředí
c.
Elektroiontové mikroklima a jeho vliv na kvalitu vnitřního, pobytového prostředí

3.Ochrana vnitřního, pobytové a životního prostředí (dotace 0/0)
 
a.
Návrh preventivních opatření zvyšujících kvalitu vnitřního pobytového a životního prostředí

4.
Environmentální manažerský systém (dotace 0/0)
 
a.
Základní pojmy a požadavky z oblasti environmentalního manažerského systému
b.
Způsoby, metody identifikace a vyhodnocování environmentálních aspektů, jejich využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně
c.Omezování průmyslového znečišťování a snižování environmentálních rizik

5.
Ekologicky šetrné výrobky (dotace 0/0)
 
a.
Ekologicky šetrné výrobky a jejich značení
b.
Vývoj nových výrobků šetrných k životnímu prostředí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce
16 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Zápočet je povinný pro konečnou zkoušku. Pro zápočet je třeba min. počet bodů za vytvoření a obhajobu semestrální práce. Účast na obhajobě semestrální práce je povinná. Dále je nutno napsat zápočtový test s úspěšností odpovědí 60 %.
Semestrální práce 30-50 bodů, její obhajoba 10-20 bodů, pro zápočet nutno min. 50 bodů.
Požadavky na ukončení:
- hodnocení účasti na přednáškách
- absolvování obhajoby semestrální práce
- úspěšné napsání zápočtového testu
- závěrečná ústní zkouška, 30 minut - prokázání orientace v oboru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JOKL, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 261 s. ISBN 80-200-0928-0.
HRNČÍŘ, K. Mikroklimatické podmínky. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 96 s. Škodliviny v pracovním prostředí. ISBN 80-254-2471-5.
Kategorizace prací. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 2001. 174 s.
HRNČÍŘ, K. Hluk. 2. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 72 s. Škodliviny v pracovním prostředí. ISBN 80-254-2486-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: