Sylabus predmetu PLNH - Plasty, lepidla a nátěrové hmoty (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PLNH
Název předmětu česky:
Plasty, lepidla a nátěrové hmoty
Název předmětu anglicky:
Plastics, Adhesives and Paint Matters
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Středa7.00-7.50
B02
D. TesařováPřednáška
Každý týden
97
spol. s LPNH
Středa
9.00-10.50
T-lab
Cvičení
Každý týden
12 
Čtvrtek
7.00-8.50
T-labP. Čech, J. HlavatýCvičení
Každý týden
12
 
Čtvrtek
9.00-10.50
T-lab
Cvičení
Každý týden
12 
Čtvrtek
13.00-14.50
T-labCvičení
Každý týden
12 
Čtvrtek15.00-16.50T-labP. Čech, J. Hlavatý
Cvičení
Každý týden12
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení studentů se základními materiály,postupy a technologiemi aplikace nátěrových hmot, lepidel a plastů používaných v dřevozpracujícím průmyslu.
 
Obsah předmětu:
1.
Povrchové úpravy, folie (dotace 5/16)
 
a.
Kriteria volby nátěrového sytému a technologie dokončování, dřevo jako podklad pod povrchovou úpravu, příprava podkladu
b.
moření,technologie moření, mořidla na rozpouštědlové i vodourozpustné bázi,přibarvené laky
c.
nátěrové hmoty, jejich dělení, složky nátěrových hmot
d.
tvorba nátěrového filmu
e.
technologické a kvalitativní vlastnosti nátěrových hmot
f.způsoby nanášení,vytvrzování a vysoušení nátěrových hmot
g.
testování kvality nátěrových hmot a povrchových úprav
h.hygiena, ekologie a bezpečnost při zacházení
i.folie a lamináty, výroba, vlastnosti a zpracování

2.
Lepidla (dotace 4/8)
 
a.
teorie lepení
b.
lepidla na bázi přírodních surovin
c.
syntetická lepidla,složení, rozsah a parametry použití jednotlivých typů
d.vodouředitná disperzní lepidla
e.tavná lepidla
f.
způsoby nanášení a vytvrzování lepidel
g.
testování vlastností lepidel a lepených spojů

3.
Základní pojmy z makromolekulární chemie (dotace 5/0)
 
a.
termomechanická křivka
b.
základní reakce polymerní chemie
c.
základní typy plastů a pryží, jejich vlastnosti, rozsah a příklady jejich použití v dřevozrpacujícím průmyslu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška14 h0 h
seminář
4 h14 h
laboratorní práce24 h0 h
příprava na zkoušku
20 h
70 h
příprava na průběžný test
8 h
0 h
zpracování protokolů14 h0 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je úspěšně ukončen po absolvování 11 laboratorních cvičení, odevzdání protokolů z těchto cvičení a složení ústní zkoušky. /ústní zkouška se skládá ze dvou (tří) otázek. První otázka je z oblasti povrchových úprav nábytku ( nátěrových hmot, způsobu dokončování, požadavků na kvalitu dokončení), druhá otázka je z oblasti lepidel a technologie lepení materiálů na bázi dřeva a třetí z oblasti plastů používaných ve výrobě nábytku.Zkouška má prokázat základní znalosti a dobrou orientaci v oboru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LIPTÁKOVÁ, E. -- SEDLIAČIK, M. Chemia a aplikácia pomocných látok v drevárskom priemysle. Bratislava: ALFA, 1989. 520 s. ISBN 80-05-00116-9.
TESAŘOVÁ, D. -- CHLADIL, J. -- ČECH, P. -- TOBIÁŠOVÁ, K. Ekologické povrchové úpravy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 95 s. Folia Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISBN 978-80-7375-480-8.
SEDLIAČIK, J. -- ČECH, P. -- HLAVATÝ, J. -- TESAŘOVÁ, D. Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 276 s. 1. ISBN 978-80-228-2248-0.
ŠŇUPÁREK, J. Polymery: výroba,struktura,vlastnosti a použití. Praha: Sobotáles, 2000. 537 s. ISBN 80-85920-72-7.
KALENDA, P. -- KALENDOVÁ, A. Technologie nátěrových hmot I. Pojiva, rozpouštědla a ditiva pro výrobu nátěrových hmot. Partubice: Univerzita Pardubice, 2004. 323 s. ISBN 80-71-94-660-5.
TRACTON, A A. Coatings materials and surface coatings. Boca Raton, FL: CRC Press, 1 s. ISBN 978-1-4200-4404-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: