Sylabus predmetu CAD1 - Konstruování nábytku v CAD I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CAD1
Název předmětu česky: Konstruování nábytku v CAD I
Název předmětu anglicky: Constructing of Furniture in CAD I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Bílek (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lukáš Fictum (tutor, zkoušející)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (garant, tutor)
Prerekvizity:
Technické kresleníVýkresy nábytku
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa13.00-14.50
T28
Cvičení
Každý týden
20
Středa
15.00-16.50T413T. Bílek
Cvičení
Každý týden20
Středa
17.00-18.50
T413
CvičeníKaždý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v 2D konstruování pomocí CAD software (TurboCAD) od tvorby základních entit, jejich editace až po finální tvorbu výkresové dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní informace o CAD -- (historie vývoje CAD software ; přehled nejpoužívanějších CAD aplikací ; verze TurboCADu; formáty souborů TurboCADu a import ostatních CAD formátů) (dotace 0/2)
2.
)Základní nastavení a ovládání software (okno aplikace a ovládací prvky ; základní uživatelské nastavení aplikace ; nastavení výkresu ; zobrazování objektů ; souřadnicový systém ; vrstvy, jejich tvorba a využití ; kreslící pomůcky a jejich nastavení ; prostor modelu a prostor výkresu ) (dotace 0/4)
3.
Kreslení základních objektů (úhlová křivka, kolmice, rovnoběžka; horizontální a vertikální čáry; kreslení kružnic; vkládání elips, obdélníků; multičáry ; editace objektů konstrukčních čar) (dotace 0/4)
4.
Manipulace s objekty (příkazy posun, otoč, zrcadlení, kopie; kopie pole ) (dotace 0/2)
5.Vkládání objektů z jiných aplikací (vložení jiných souborů, obrázků a objektů OLE) (dotace 0/2)
6.
Modifikace objektů (modifikace pomocí uzlových bodů; ořezání, prodloužení, protažení a spojení objektů; zaoblení, zkosení objektů; nastavení vazeb) (dotace 0/2)
7.Šrafování (nastavení šrafování -- tvorba šrafovacího vzoru; tvorba hranic šrafování; modifikace šraf; asociativní šrafy) (dotace 0/2)
8.
Bloky a externí reference (princip použití bloků a externích referencí; tvorba bloků a jejich vložení; externí reference) (dotace 0/2)
9.
Kótování (nastavení kótování; praktické kótování; editace kót) (dotace 0/2)
10.
Textové entity (nastavení stylu písma; textový editor; modifikace textu) (dotace 0/2)
11.Tvorba výkresu (prostor výkresu; využití výřezů pro tvorbu výkresu; kótování výkresu; tisk výkresu; porovnání výkresů, export do jiných CAD formátů ) (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
zpracování projektů28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet = samostatná tvorba výkesové dokumentace vybraných 2D objektů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OMURA, G. AutoCAD 2007: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 408 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-1861-3.
ZELL, M. Škola kreslení a modelování pro architekty. V Praze: Slovart, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7391-154-6.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005. 252 s. ISBN 80-251-0498-2.
ŠEBELOVÁ, E. Rozšiřující školení na ovládání programu TurboCAD ve 2D prostoru. In CHLADIL, J. -- ŠPINAR, M. -- ŠEBELOVÁ, E. Sborník přednášek - projektování domů, interiérů a zahrad. 1. vyd. Ostrava-Poruba: Moravskoslezský dřevařský klastr, 2013, s. 35--51. ISBN 978-80-905391-9-8. URL: http://www.msdk.cz/files/SP-projektovani-domu.pdf
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Technické kreslení - učebnice. Brno: Computer Press, 2005. 252 s. ISBN 80-251-0498-2.
ŠPINAR SOFTWARE, S. TurboCAD-Manuál s příklady.  [online]. 2015. URL: http://www.spinar.cz/download_2/TurboCAD2015/tcw2015.pdf.
LEINVEBER, J. -- ŠVERCL, J. Technické kreslení - technická dokumentace pro studijní a učební obory SOU - učebnice. ALBRA, 2003. 145 s. ISBN 80-86490-73-4.
CHLADIL, J. -- JIČÍNSKÝ, M. Konstrukce v systémech CAD včetně parametrické aplikace. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004. ISBN 80-228-1390-7.
DURKÁČ, M. -- TRÁVNÍČEK, P. -- JUNGA, P. -- MAREČEK, J. Moderní postupy konstrukce při vývoji modulového zařízení pro rapid-prototyping.  [CD-ROM]. In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011. s. 159--164. ISBN 978-80-552-0585-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: