Sylabus predmetu KNN1 - Konstrukce nábytku I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KNN1
Název předmětu česky:
Konstrukce nábytku I
Název předmětu anglicky: Constructing of Furniture I.
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Eliška Máchová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Technické kresleníVýkresy nábytku a ne Konstrukce nábytku I
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
10.00-10.50B01
Přednáška
Každý týden
81
Pondělí
11.00-12.50
T413CvičeníKaždý týden25
Středa9.00-10.50
T413
E. Máchová
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu je seznámení s typologií nábytku,základními konstrukčními vazbami a spoji včetně spojovacích součástí jednotlivých skupin nábytku.Praktické zpracování výkresové dokumentace v CAD.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní konstrukční vazby a základy typologie (dotace 2/2)
 
a.Typologie
b.
Základní konstrukční spoje
c.
Základní konstrukční materiály

2.
Konstrukce skříňového-korpusového nábytku (dotace 4/10)
 
a.
Typologie a rozdělení
b.
Používané konstrukční vazby
c.
Dveře
d.
Speciální skříňky

3.
Konstrukce stolového nábytku (dotace 4/8)
 
a.
Typologie a jednotkivé skupiny dle použití
b.
Konstrukce pevných stolů a stolků
c.
Konstrukce rozkládacích-zvětšovacích stolů
d.
Stoly a stolky pro speciální použití

4.Konstrukce lůžkového nábytku (dotace 4/8)
 
a.
Typologie lůžkového nábytku
b.
Konstrukční vazby
c.
Speciální konstrukce

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení
45 h
zpracování projektů25 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět ukončen zápočtem. Podmínkou udělením zápočtu je účast na seminářích a odevzdáním zadaných seminárních prací

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce nábytku, učební texty.  [online]. 2015. URL: http://user.mendelu.cz/holous/konstrukce_nabytku.pdf.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce I: konstrukce nábytku, návody a příklady. 1. vyd. V Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7375-844-8.
JOŠČÁK, P. -- GAFF, M. Nábytkové konštukčné spoje. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 163 s. ISBN 978-80-228-2255-8.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. -- KOTÁSKOVÁ, P. Odborné kreslení pro truhláře. Praha: Informatorium , 2008. 180 s. ISBN 978-80-7333-069-9.
KANICKÁ, L. -- HOLOUŠ, Z. Nábytek Typologie, základy tvorby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 160 s. STAVITEL. ISBN 978-80-247-3580-1.
MUZIKÁŘ, Z. -- TESAŘOVÁ, D. -- HOLOUŠ, Z. -- JERGL, Z. -- MELOUN, M. Materiály II. Praha: Informatorium Praha, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7333-061-3.
NUTSCH, W. Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke. 3. vyd. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1974. 280 s. ISBN 3421022755.
NUTSCH, W. Konstrukce nábytku: nábytek a zabudované skříně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 398 s. ISBN 80-247-0220-7.
HOLOUŠ, Z. Kusovník, základní dokument výroby.  [online]. 2009. URL: http://user.mendelu.cz/holous/kusovnik.pdf.
NUTSCH, W. Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře. Praha: Sobotáles, 2000. 259 s. ISBN 80-85920-62-X.
NUTSCH, W. a kol. Příručka pro truhláře. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 2006. 615 s. ISBN 80-86706-14-1.
HALABALA, J. Výroba nábytku: tvorba a konstrukce. 1. vyd. Praha: SNTL, 1969. 271 s. Řada dřevařské lit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: