Sylabus predmetu ESAT - Ekosystémy subtropů a tropů (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ESAT
Název předmětu česky: Ekosystémy subtropů a tropů
Název předmětu anglicky:
Ecosystems of the Subtropics and Tropics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student se seznámí s klimatem, převažujícími rysy geologicko-pedologických podmínek jednotlivých BIOMú tropického a subtropického podnebného pásu.
Důraz je kladen jak na významné životní formy a živočišné tak i rostlinné druhy zejména dřevin a zhodnocena jejich biodiverzita.
U jednotlivých biomů je podrobně pojednáno o jejich geografickém rozšíření i přirozené dynamice a základnách faktorech, které dynamiku způsobují a výsledcích kvantifikovaných pomocí primární produkce biomů. Všeobecně je pojednáno o hospodářském potenciálu biomů a jejich významu z hlediska ochrany přírody.
 
Obsah předmětu:
1.
Biomy Trpoů a subtropů (dotace 28/28)
 
a.
Tropické deštné lesy
b.
Tropické sezónní lesy
c.
Tropické savany a suché lesy
d.
Horké pouště a polopouště
e.
Tvrdolistá (Etésiová) vegetace mediterráního klimatu(suchá léta, srážky jen v zimě)
f.Vždyzelené lesy subtropické zóny
g.
Mangrovy
h.Azonální a extrazonální vegetace tropů a subtropů
i.
Orobiomy tropů a subtropů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
5 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
příprava na zkoušku
26 h
příprava prezentace
26 h
zpracování seminární práce
26 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je veřejná prezentace všech důležitých aspektů vybraného terestrického ekoregionu a předložení seminární práce.
Zkouška je ústní s důrazem na pochopení logických vazeb mezi klimatem, geologicko-pedologickými podmínkami a vlivy bioty na prostorovou i druhovou strukturu biomu a znalost hospodářsko-ochrabnářského potenciálu jednotlivých biomů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WALTER, H. Walter's vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere. 4. vyd. Berlin: Springer, 527 s. ISBN 3-540-43315-5.
PRACH, K. -- ŠTECH, M. -- ŘÍHA, P. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. 151 s. Biologie dnes. ISBN 978-80-86960-46-3.
JENÍK, J. Ekosystémy (Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 135 s. ISBN 80-7184-040-8.
BRECKLE, S. Ecological Systems of the Geobiosphere. Vol. 1: Ecological Principles in Global Perspective. Berli: Springer-Verlag, 1985. 242 s. ISBN 3-540-13792-0.
VALÍČEK, P. a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. 486 s. ISBN 80-200-0939-6.
MUELLER-DOMBOIS, D. Climate-diagram maps: of the individual continents and the ecological climatic regions of the earth. Berlin: Springer-Verlag, 1975. 9 s. ISBN 3540070656.
WALTER, H. Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. 2. vyd. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1964. 592 s.
WALTER, H. Vegetationszonen und Klima.
MORAVEC, J. a kol. Fytocenologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 403 s. ISBN 80-200-0128-X.
ROHWER, J G. Tropické rostliny. 2. vyd. V Praze: Knižní klub, 2006. 286 s. Průvodce přírodou. ISBN 80-242-1652-3.
HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
DOLNÝ, A. Ekologie 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 162 s. Učební texty Ostravské univerzity. ISBN 80-7368-088-2.
Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2001. 695 s. ISBN 0-321-04289-1.
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Základy ekologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1.
PRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. Biologické principy ochrany přírody. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0.

Doporučená:
BRUENIG, E F. Conservation and Management of Tropical Rainforests : An Integrated Approach to Sustainability. Oxon: CAB International, 1996. 339 s. ISBN 0-85198-994-2.
KELLER, R. Identification of tropical woody plants in theabsence of flowers: a field guide. 2. vyd. Basel: Birkhäuser, 2004. 294 s. ISBN 3-7643-6453-X.
Mangroves: The Forgotten Forest Between Land and Sea. 1. vyd. Kuala Lumpur: Tropical Press, 1997. 200 s. ISBN 967-73-0087-3.
MAAS, P J. -- WESTRA, L Y. -- FARJON, A. Neotropical Plant Families : A concise guide to families of vascular plants in the Neotropics. 2. vyd. Koenigstein: Koeltz Scientific Books, 1998. 7 s. ISBN 3-87429-397-1.
The ecology of trees in the tropical rain forest. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 298 s. ISBN 978-0-521-06374-6.
RICHARDS, P W. The Tropical Rain Forest. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 23 s. ISBN 0-521-442194-2.
Tropical forest ecology: the basis for conservation and management. Berlin: Springer, 295 s. ISBN 3-540-23797-6.
PANCEL, L. Tropical forestry handbook : Volume 1. Berlin: Springer Verlag, 1993. 810 s. ISBN 3-540-56420-9.
PANCEL, L. Tropical forestry handbook : Volume 2. Berlin: Springer Verlag, 1993. 812 s. ISBN 3-540-56420-9.
Island biogeography : ecology, evolution, and conservation. Oxford: Oxford University Press, 1998. 285 s. ISBN 0-19-850020-3.
Arid dune ecosystems: the Nizzana sands in the Negev Desert. Berlin: Springer, 2008. 475 s. ISBN 978-3-540-75497-8.
The vegetation of Egypt. 2. vyd. New York: Chapman & Hall, 2009. 437 s. ISBN 978-1-4020-8755-4.
MILLIKEN, W. -- RATTER, J A. Maracá : the biodiversity and environment of an Amazonian rainforest. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. 508 s. ISBN 0-471-97917-1.
SHORROCKS, B. The biology of African savannahs. Oxford: Oxford University Press, 2007. 268 s. ISBN 978-0-19-857065-3.
GALINDO LEAL, C. -- CÂMARA, I D G. The Atlantic forest of South America : biodiversity status, threats, and outlook. Washington: Island Press, 2003. 488 s. State of the hotspots. ISBN 1-55963-988-1.
KUMAR, U. -- JEET ASIJA, M. Biodiversity : Principles and Conservation. Jodhpur: Agrobios, 2000. 242 s. ISBN 81-7754-020-3.
PRIMACK, R B. -- CORLETT, R. Tropical rain forests: an ecological and biogeographical comparison. Malden, MA: Blackwell, 319 s. ISBN 0-632-04513-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: