Sylabus předmětu GIS - Geoinformační systémy (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GIS
Název předmětu česky:
Geoinformační systémy
Název předmětu anglicky: Geoinformation Systems
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Lucie Zejdová, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočník
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Poznámka
Pondělí8.00-12.50B03B-LES-LES
B-LESN
2
2
P. Vahalík, M. KlimánekPřednáškaNepravidelně
20
 
Pondělí
9.00-10.50
B03
Z. Patočka
Cvičení
Každý týden
20
 
Pondělí
11.00-12.50
B03
Z. Patočka
Cvičení
Každý týden20
 
Úterý
15.00-16.50B02
Přednáška
Každý týden
97
 
Čtvrtek13.00-14.50
B03
L. Zejdová
Cvičení
Každý týden
20
 
Čtvrtek15.00-16.50
B03
Cvičení
Každý týden
20
 
Pátek
9.00-10.50
B03
Cvičení
Každý týden
20
 
Pátek11.00-12.50B03
L. ZejdováCvičeníKaždý týden20
+ opakující
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat posluchačům základní informaci o prostorových datech (geodatech), geografických informačních systémech (GIS) a nejdůležitějších funkčních a analytických operacích používaných v GIS. Naučit je nejdůležitějším praktickým úlohám GIS.
 
Obsah předmětu:
1.Prostorová data (dotace 2/2)
 
a.
definice a základní pojmy
b.
datové modely
c.
struktura prostorových dat

2.
Analogová a digitální data a jejich integrace do GIS (dotace 4/2)
 
a.datové zdroje v ČR a v zahraničí
b.kvalita dat a jejich obsahová náplň, zdroje chyb
c.
kartografická zobrazení a souřadnicové systémy

3.
Technologie pořizování dat (dotace 6/12)
 
a.
globální navigační satelitní systémy, senzorové sítě
b.
dálkový průzkum Země -- multispektrální snímky a laserové skenování
c.
digitalizace, georeferencování, využití analogových dat
d.
digitální modely terénu a topografické analýzy
e.
atributová data a jejich integrace do GIS, geodatabáze, dotazy

4.
Prostorové operace (dotace 6/6)
 
a.
prohledávání a měření, překryty
b.operace s okolím -- analýza kontextu, spojitosti a síťové analýzy, frikční povrchy
c.
multikriteriální prostorové analýzy

5.
Prezentace výstupů z GIS (dotace 2/2)
 
a.
tvorba mapových kompozic
b.
zásady (tematické) kartografie, metody vizualizace

6.
Aplikace GIS (dotace 8/4)
 
a.
management GIS projektů, participativní a kolaborativní mapování
b.mobilní GIS, webové mapové servery a služby, geoportály
c.
precizní lesnictví, precizní zemědělství
d.
management přírodních zdrojů a rizik, mapování změn krajiny

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h0 h
cvičení
28 h20 h
konzultace16 h
40 h
příprava na zkoušku
50 h
62 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h8 h
příprava na průběžný test
10 h
10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: hodnocení účasti na cvičeních (max. jedna neomluvená neúčast), splnění všech průběžných úkolů a zpracování finální zápočtové úlohy (samostatná práce multikriteriální analýzy na 60 minut). Při flexibilní výuce studenti průběžně odevzdávají úkoly z jednotlivých cvičení do odevzdávárny v UIS a samostatně zpracují a odevzdají i finální zápočtovou úlohu. Zkouška: 20 testových otázek z přednášených okruhů a 3 otázky textové (otevřené). U testových otázek je pouze jedna odpověď ze 4 možných správná, u textových otázek je možné odpovědět libovolně dlouhým textem. Celkem je v testu a v písemné části možné získat 32 bodů a požadovaná minimální úspěšnost je 60%. Klasifikační stupně jsou procenticky odstupňovány od minimální úspěšnosti a časový limit je 60 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. 513 s. ISBN 80-248-1264-9.
KLIMÁNEK, M. a kol. Geoinformační systémy: návody ke cvičením v systému ArcGIS. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.
KENNEDY, M. Introducing geographic information systems with ArcGIS: a workbook approach to learning GIS. 3. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 628 s. ISBN 978-1-118-15980-4.

Doporučená:
KLIMÁNEK, M. Digitální modely terénu. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3.
RUDA, A. Základy práce s ArcGIS 10. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-595-9.
Introduction to geospatial technologies. 2. vyd. New York: W. H. Freeman and company, 2014. 512 s. ISBN 978-1-4641-3345-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 9. 2020.

Typ výstupu: