Sylabus predmetu KN2 - Konstrukce nábytku II (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KN2
Název předmětu česky:
Konstrukce nábytku II
Název předmětu anglicky:
Constructing of Furniture II.
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Eliška Máchová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Konstrukce nábytku I a ne (Konstrukce nábytku I nebo nyní Konstrukce nábytku I nebo Konstrukce nábytku II nebo nyní Konstrukce nábytku II)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-9.50
T18PřednáškaKaždý týden
36
Úterý
13.00-14.50
T413
CvičeníKaždý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení se s typologií čalouněného nábytku, zkládní tvorbou konstrukcí koster pro čalouněný nábytek, včetně konstrukčních vazeb, spojů a spojovacích součástí jednotlivých prvků.
Praktické zpracování výkresové dokumentace v CAD.
 
Obsah předmětu:
1.
Konstrukce židlí ze dřeva materiálů na bázi dřeva. (dotace 7/19)
 
a.
Typologie židlí a sedacího nábytku.
b.
Materiálově - technologické koncepce židlí.
c.
Používané materiály a požadavky na použitý materiál - dřevo a materiály na bázi dřeva.
d.
Používané konstrukční spoje.

2.Typologie čalouněného nábytku. (dotace 1/1)
 
a.Typologie pevných čalouněných prvků.
b.
Typologie čalouněných výrobků s funkcí.

3.Materiály používané na dřevěné nosné kostry čalouněného nábytku. (dotace 1/1)
 
a.
Velkoplošné materiály.
b.
Velkoplošné materiály.
c.
Druhy používaných dřev.
d.
Způsoby značení a zakreslení na technických výkresech.

4.Základní konstrukční spoje nosných koster. (dotace 2/2)
 
a.
Pevné konstrukční spoje.
b.
Používané spojovací prostředky.
c.
Demontovatelné spoje.

5.
Jednoduché čalouněné výrobky - taburety, ukončovací a prodlužovací prvky. (dotace 2/4)
 
a.
Typologie a účel použití.
b.Konstrukce taburetů bez úložného prostoru.
c.
Konstrukce prodlužovacích a ukončovacích prvků bez úložného prostoru.
d.
Úložné prostory v prvcích, konstrukce, kování.

6.
Tvarové prvky čalouněného nábytku. (dotace 1/1)
 
a.Konstrukce a materiály.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
28 h
konzultace
8 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
zpracování projektů
24 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
- Předmět ukončen udělením zápočtu.
- Podmínkou udělení zápočtu je:
1) 100%účast na cvičeních s výjimkou pracovní neschopnosti z důvodu nemoci aj. pádných důvodů řádně doložených omluvným dokladem (neschopenka, doklad z úřadu, úmrtní list s účastí na pohřbu aj.)
2) absolvované na daný termín a pořádku napsané dva semestrální testy na zadanou problematiku v klasifikačním ohodnocení A-E a to s možností jednoho opravného termínu, pro daný test.
3) splněné a na daný termín odevzdané sem.programy (konstrukční výkres s kusovníkem) na zadanou problematiku. Programy jsou zadané v příslušném semestru na začátku probírání daného tématu. Programy, které budou vráceny k opravě či přepracování po termínu odevzdání, musí být nejpozději odevzdány do konce zápočtového týdne.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce nábytku, učební texty.  [online]. 2015. URL: http://user.mendelu.cz/holous/konstrukce_nabytku.pdf.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce I: konstrukce nábytku, návody a příklady. 1. vyd. V Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7375-844-8.
PRACHT, K. Möbel und Innenausbau : Handbuch der Holzkonstruktionen. 4. vyd. Leinfelden-Echterdingen: Verlagsanstalt Alexander Koch, 1992. 283 s. ISBN 3-87422-617-4.
HOLOUŠ, Z. Konstrukce koster a požadavky na sedací nábytek.  [online]. 2009. URL: http://user.mendelu.cz/holous/kapsn.pdf.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. Konstrukce čalouněného nábytku II: konstrukce nosných koster čalouněného nábytku. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 130 s. ISBN 978-80-7375-104-3.
HALABALA, J. Výroba nábytku: tvorba a konstrukce. 1. vyd. Praha: SNTL, 1969. 271 s. Řada dřevařské lit.
NUTSCH, W. a kol. Příručka pro truhláře. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 2006. 615 s. ISBN 80-86706-14-1.
BRUNECKÝ, P. -- HOLOUŠ, Z. -- PACOVSKÝ, J. -- MÁCHOVÁ, E. ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu. Praha: Český normalizační institut, 2008. 21 s.
HOLOUŠ, Z. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- MÁCHOVÁ, E. Odborné kreslení pro UO Truhlář. Praha: INFORMATORIUM, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7333-069-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: