Sylabus predmetu VOSN - Dějiny a bydlení (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VOSN
Název předmětu česky:
Dějiny a bydlení
Název předmětu anglicky:
History and Living
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
11.00-12.50
B21
P. Brunecký
Přednáška
Každý týden
72
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Definování hlavních společenských témat ve vývoji společnosti, formy deklarace společenských postojů v jednotlivých vývojových etapách a jejich projev v hmotné kultuře.
Definování kauzálních vazeb mezi způsobem života a vytvářenou hmotnou kulturou.
Schopnost aplikace historických analogií na současné trendy v vývoje nábytku, obytných staveb a bydlení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod: Jednotlivec a stát
Vývoj od pravěku do příchodu Slovanů na naše území
(dotace 4/0)
 
a.
potřeby člověka, jednotlivec versus stát a deklarace tohoto vztahu v ornamentu (přiroda-antika)
b.pravěk - doba slovanská: společnost, náboženství, obživa, bydlení, hmotná kultura

2.
Starověk: Mezopotámie, Egypt, Palestina, Foinikie, Řecko, Etrurie, Řím (dotace 4/0)
 
a.
státní otroctví - antické otroctví - křesťanství
b.
bydlení nobility - obyvatel měst - venkova
c.
společenské preference - interiér - nábytek

3.
Středověk:
Předrománská doba - Byzancie, Arabský kalifát, Velkomoravská říše, Karolinská renesance, Ottonská renesance.
Románská doba a Gotika - území Británie, Francie, Hispánie, Itálie, Skandinávie, Střední Evropa.
(dotace 6/0)
 
a.
společenské priority a určující události doby - politické vztahy
b.
podmínky pro tvorbu hmotné kultury - hospodářství
c.bydlení nobility, měšťanstva, chudiny
d.
nábytek nobility, měšťanstva, chudiny

4.
Novověk - renesance, baroko, rokoko, klasicismus, empire, biedermeier, druhé rokoko, romantismus (dotace 10/0)
 
a.
společenské priority a určující události doby - politické vztahy
b.
podmínky pro tvorbu hmotné kultury - hospodářství
c.
bydlení nobility, měšťanstva, chudiny
d.
nábytek nobility, měšťanstva, chudiny

5.20. století - secese, individualistická moderna, kubismus, konstruktivismus, funkcionalismus. (dotace 4/0)
 
a.
společenské priority a určující události doby - politické vztahy
b.
podmínky pro tvorbu hmotné kultury - hospodářství
c.
bydlení nobility, měšťanstva, chudiny
d.nábytek nobility, měšťanstva, chudiny

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
12 h
konzultace
10 h
10 h
příprava na zkoušku
70 h
90 h
příprava prezentace
4 h
0 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška - podmínkou zkoušky je schopnost argumentovat souvislosti mezi dějinnými událostmi a hmotnou kulturou společnosti. Délka trvání zkoušky 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BRUNECKÝ, P. Dějiny a bydlení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7375-354-2.
CIMBUREK, F. Dějiny nábytkového umění I-II. Brno: Rovnost, 1948. 667 s.
CIMBUREK, F. Dějiny nábytkového umění III. 1. vyd. Brno: Rovnost, 1950. 673 s.
KLATT, E. Die Konstruktion alter Möbel: Form und Technik im Wandelder Stilarten. 2. vyd. Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag, 1973. 189 s. ISBN 3-87346-014-9.
BRUNECKÝ, P. a kol. Nábytkářský informační systém „NIS". Brno: Ircaes, 2012. 185 s. ISBN 978-80-87502-10-5.
TOGNER, M. Historický nábytek: Terminologický slovník historického nábytku od gotiky po poč. XX. století. 1. vyd. Praha: Datel - Radim Výrubek, 1993. 123 s. ISBN 80-901961-2-8.
SEMBACH, K. Design di mobili del XX secolo. Köln: benedikt taschen, 1990. 255 s. ISBN 3-8228-0459-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: