Sylabus predmetu ANI3 - Ateliér navrhování interiéru III (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ANI3
Název předmětu česky: Ateliér navrhování interiéru III
Název předmětu anglicky:
Interior Designing Studio III
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/6 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Kratochvíl (cvičící)
Ing. Viktor Sinajský (cvičící)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (garant)
Ing. Milan Vrbík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Ateliér navrhování interiéru II
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pátek
7.00-12.50
T412M. Vrbík, J. Kratochvíl, V. SinajskýCvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty přemýšlet a navrhovat v komplexních souvislostech interiéru bytu. Po úspěšném ukončení tohoto atelieru by měli mít studenti minimální znalosti z oblasti kreativní tvorby interiérů, postupů řpi navrhování, postupů při řešení problémů a souvislostí přidružených oborů, se kterými se interiérový designér setkává ve své běžné praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 0/6)
 
a.
Představení struktury předmětu,
b.Informace o cílech ateliérového kurzu a způsobu vedené práce
c.
Ukázky budoucích kroků
d.
Vstupní kvíz ze základních znalostí oblasti interiérové tvorby
e.
Diskuze nad očekáváním a úkoly
f.
Rozdělení do týmů, založení týmových CHARTS
g.Doporučená a „must-read“ literatura, internetové portály o designu, you-tube channels, (Interior design magazine, Design thinking methods, Neufert, Dlabal, Hála, Bastlová,)
h.5 půdorysů – 5 týmů – 22 interiérových řešení
i.
Zápis a stanovení domácích úkolů

2.
Zadání projektu celého bytu 3+1 (dotace 0/6)
 
a.Týmová prezentace domácího úkolu, rešerší a projektu
b.
Představení společně řešeného celo-semestrálního úkolu
c.
Definování 5 různých klientů – uživatelů bytu, tvorba životního příběhu -
2.3.1.1. Definice sociální skupiny / subkultury / genderu, měsíční příjem komunity,
2.3.1.2. Kdo, kolik, věky, zaměstnání, koníčky, životní cyklus a rytmus, životní rituály, konzumace interiéru, stravovací návyky,
2.3.1.3. Lokalita (Metropole, město, vesnice, Mars?)
d.Pomocný software
e.Diskuze a prezentace virtuálních klientů
f.
Zápis a stanovení domácích úkolů

3.
Project a design management (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.Úvod do projektového managementu
c.
Úvod do design managementu
d.
Zdroje projektu - příklady, definice, řízení
e.
Myšlenková mapa, WBS a různé typy work-flow projektů
f.
Hrozba vs. riziko
g.
Základní multikriteriální analýza
h.
Logický rámec projektu
i.Ganttův diagram a critical path
j.
Pomocný software
k.
Zápis a stanovení domácích úkolů

4.Design thinking proces (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Mini workshop – příklad - „problem solving“ via design thinking method a bez.
c.Zápis a stanovení domácích úkolů

5.
Tvorba zadání a interview s klientem (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Definice prostor, legislativní kritéria související s daným prostorem
c.Definice potřeb a přání klienta – whishlist,(20/80 – Parrettovo pravidlo)
d.
Definice problémů, proměnných projektu a jejich parametrů,
e.Cost management
f.
Právní souvislosti a legislativa
g.
Pomocný software
h.
Zápis a stanovení domácích úkolů

6.
Ekonomika designérské práce (dotace 0/6)
 
a.Týmová prezentace domácího úkolu, Představení prvních mood-booardů.
b.Ekonomika designérské a projekční práce
c.
Mini-workshop nad časovým rozdělením kompetencí freelancera x teamworkera, cost management designérů a vlastní osobnostní cíle
d.Náležitosti a tvorba ceny za designérské a projekční práce
e.Příklady interiérů z praxe
f.
Zápis a stanovení domácích úkolů

7.Práce s materiály - jaké, kde a kdy? Kvalita, životnost, ekologie, ceny. (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Představení materiálů na bázi dřeva
c.
Představení materiálů nedřevěných
7.3.1. Plasty
7.3.2. Kovy
7.3.3. Kompozity
d.
Způsoby práce s materiály a vzájemná kombinatorika technologií - Příklady použití
e.
Zápis a stanovení domácích úkolů

8.
Osvětlení interiéru (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Konzultace prvních 3D výstupů, problémy, řešení, skice
c.
Světlo obecně
d.
Sledované parametry osvětlení, design
e.
Hygienická kritéria, legislativa, denní světlo
f.
Design svítidel, rozdělené svítidel, napínané světelné stropy
g.Světelný projekt
h.
Elektropolohopis, elektroinstalace a elektroprojekt
i.
Zápis a stanovení domácích úkolů

9.Environment bytu (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Teplotní komfort – často používané technologie TOP/VZT/AC/OFP
c.Komfort ovzduší / vlhkost / vůně / hygiena
d.
Akustické parametry – regulace, psychologie
e.
Příslušná legislativa
f.
Materiálová stabilita, nezávadnost, VOC, sustainability, lifestyle demands
g.Inteligentní řízení, nové technologie, IOT
h.Zápis a stanovení domácích úkolů

10.
Kompletace interiéru bytu I (dotace 0/6)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Bytové jádro I – Koupelna a WC
10.2.1. Zařizovací prvky
10.2.2. Technické popisy a požadavky
c.
Způsob tvorby výkresové dokumentace pro koordinaci řemesel
d.
Nábytkářské prvky
e.
Zápis a stanovení domácích úkolů

11.
Kompletace interiéru bytu II (dotace 0/4)
 
a.Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Bytové jádro I – Kuchyně
11.2.1. Zařizovací prvky kuchyně – obecně
11.2.2. Materiálové parametry
11.2.3. Technologie a jejich požadavky na ZTI,VZT a ELE
c.
Kuchyně - výkresová dokumentace pro koordinaci řemesel
d.Zápis a stanovení domácích úkolů

12.
Kompletace interiéru bytu III (dotace 0/6)
 
a.Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Parametry ostatních obytných prostor – Obývací pokoj, ložnice, pracovna, šatna…
12.2.1. Zařizovací prvky a jejich kriteria
12.2.2. Stavebně truhlářské výrobky a souvislosti se stavební přípravou,
12.2.3. Dekorační prvky a souvislosti se stavební přípravou prostor,
c.
Ostatní prostory - výkresová dokumentace pro koordinaci řemesel
d.
Zápis a stanovení domácích úkolů

13.
Ekonomika realizace interiérového projektu (dotace 0/4)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.
Hrubá estimace při jednání s klienty
c.
Tvorba výkazů výměr, zjišťování a způsob výpočtů jednicových cen
d.
Zbožíznalství v oboru
e.
Montážní a dopravní náklady
f.
Management zdrojů, due-diligence projektu, zabezpečení zdravého cash-flow projektu
g.
Zápis a stanovení domácích úkolů

14.
Prezentace výsledků práce (dotace 0/4)
 
a.
Týmová prezentace domácího úkolu a konzultace projektu
b.Feedback lektora, vedoucích týmů a ostatních členů kurzu
c.
Diskuze a tvorba závěrů nad výsledky předmětu
d.
Informativní úvod do pokračování předmětu – Atelier navrhování interiéru IV.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
22 h
seminář
16 h
konzultace
22 h
workshop
24 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Vytvoření jednoduché tištěné prezentace všech pracovních výstupů během semestru, včetně fotografií / scanu pracovních charts, následná kompletace a tvorba reprezentativního plakátu 100x70cm. Hodnocena bude účast v cvičeních, způsob zapojení v týmech, způsob plnění domácích projektů a úkolů, kvalita výstupů nutných pro zápočet, min. 80% docházka.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce
30 %
Prezentace
30 %
Způsob zapojení a iniciativa v týmech
10 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÁLA, B. Interiér - tvorba obytného prostoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 149 s. ISBN 978-80-247-3216-9.
PANERO, J. -- ZELNIK, M. Human dimension & interior space : a source book of design reference standards. New York: Whitney Library of Design, 1979. 320 s. ISBN 0-85139-4574.
DLABAL, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976. 178 s.
NEUFERT, E. Architects' data. Wiley-Blackwell, 2012. 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8.
NEUFERT, P. Navrhování staveb . Praha: Consulinvest , 2000.
Design management: the essential handbook. London: Kogan Page, 2018. 246 s. ISBN 978-0-7494-7841-4.
Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.

Doporučená:
HÁLA, B. Management tvorby veřejného interiéru - zadání projekt a realizace - manuál a postupy řešení. 1. vyd. Mendelova universita v Brně: Ediční středisko Mendelovy university v Brně, 2010. 75 s. ISBN 978-80-7375-377-1.
CUREDALE, R. Design thinking - Process & Methods, 2nd Edition, 2016
Harbinger Phyllis, Interior Design Productivity Toolbox, 2014

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 31. 8. 2020.

Typ výstupu: