Sylabus predmetu ANS1 - Ateliér nábytkových souborů I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ANS1
Název předmětu česky:
Ateliér nábytkových souborů I
Název předmětu anglicky:
Atelier Furniture Sets I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/6 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý7.00-12.50P-ATECvičení
Každý týden
23
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s procesy navrhování nábytkových systémů určených pro opakovanou a seriovou výrobu nábytku: Koupelnový nábytek, úložné systémy, předsíňový nábytek, nábytek do obývacích pokojů. Výchozí souvislosti: technologie výroby, organizace obchodu, zákaznické skupiny, stav na trhu, konkurence, modní trendy. Nábytkové systémy: rozměrové moduly, konstrukční principy, materiály a barevnost.
 
Obsah předmětu:
1.
Koupelnový nábytek (dotace 0/3)
2.
Úložné systémy (dotace 0/3)
3.
Předsíňový nábytek (dotace 0/3)
4.
Nábytek do obývacích pokojů (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
6 h
cvičení
48 h
odborná exkurze
6 h
zpracování projektů24 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Provedení a odevzdání průběžných zadání: vynesení a variantní návrhy řešené části interiéru, nákresy přehledů prvků zvoleného nábytkového systému, schémata zařízovacích předmětů, ukázky nabídky řešeného nábytku na trhu. Závěrečná finalizace projektů v požadované rozsahu (obsah i forma zpracování)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BRAMSTON, D. -- MAGERA, I. Design výrobků: hledání inspirace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 175 s. Základy designu. ISBN 978-80-251-2914-2.
TRNKOVÁ, K. -- LHOTÁKOVÁ, Z. Moderní koupelny. 2008: Era group, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7366-127-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: