Sylabus předmětu GPZP - Geoinformatika pro závěrečné práce (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GPZP
Název předmětu česky:
Geoinformatika pro závěrečné práce
Název předmětu anglicky:
Geoinformatics for Final Thesis
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
17.00-18.50
B03Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Aplikovaná geoinformatika poskytuje podporu mnoha vědním oborům a počet závěrečných prací využívajících geoinformační technologie neustále stoupá. Cílem předmětu je poskytnout studentům zázemí pro zpracování těch částí závěrečných prací, které využívají geoinformačních technologií.
 
Obsah předmětu:
1.
Geoinformační technologie (dotace 0/28)
 
a.
Příprava geodat a metadata
b.
Terénní měření a GPS
c.
Digitální tématické mapování
d.
Prostorové analýzy a geostatistika
e.
Vizualizace a sdílení geodat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
28 h
28 h
zpracování projektů
56 h
56 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet se uděluje za obhájení individuálního projektu, jehož obsahem je využití geoinformačních technologií v rámci zadání závěrečné práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. 463 s. ISBN 80-248-1264-9.

Doporučená:
HLÁSNY, T. Geografické informačné systémy- priestorové analýzy. 1. vyd. Zvolen: Zephyros, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.
RUDA, A. Základy práce s ArcGIS 10. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-595-9.
KLIMÁNEK, M. a kol. Geoinformační systémy: návody ke cvičením v systému ArcGIS. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: