Sylabus předmětu RRGISRA - Základy GIS v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRGISRA
Název předmětu česky:
Základy GIS v AJ
Název předmětu anglicky:
Introduction to GIS in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Základy GIS
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
Z13 (ČP II.)není určen
Přednáška
Každý týden
25
Úterý11.00-12.50
Z13 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s postavením GIS v geoinformačních technologiích, teoretickými základy GIS a praktickým využitím programového vybavení GIS v regionálním rozvoji.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia GIS (dotace 3/2)
 
a.Geoinformační technologie
b.
Vznik, vývoj, vnímaní a zázemí GIS
c.ArcGIS Desktop
d.GIS Aplikace

2.Reprezentace reálného světa v prostředí GIS (dotace 7/6)
 
a.
Geografická data a souřadnicové systémy
b.
Datové modely (vektorový a rastrový)
c.Zdroje dat
d.
Databáze v GIS

3.
Plánování a činnosti projektu GIS (dotace 8/14)
 
a.
Způsoby a metody sběru dat
b.
Správa dat
c.
Prostorové analýzy dat
d.
Vizualizace dat - kartografické výstupy v GIS

4.GIS v rozvoji regionů (dotace 3/2)
 
a.
Geoinformační databáze přírodních složek regionu
b.
Geoinformační databáze socioekonomických složek regionu
c.
Ukázky z praxe

5.Geoinformační technologie (dotace 3/0)
 
a.
Dálkový průzkum Země
b.
Globální navigační a polohové systémy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
zpracování protokolů
12 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro zakončení kurzu je vyžadována minimálně 80% účast na přednáškách.
Cvičení jsou ukončena zápočtem. Zisk zápočtu je podmíněn max. 2 absencemi, průběžným zpracováním a odevzdáním zadaných úkolů a zpracováním závěrečného projektu. Předmět je celkově zakončen písemnou zkouškou. Písemný test je tvořen teoretickými otázkami doplněnými o problémově řešené úkoly. Pro úspěšné zakončení zkoušky je vyžadován minimálně 60% zisk bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RUDA, A. GIS in regional development: key aspects and applications. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 154 s. ISBN 978-80-7375-854-7.
RUDA, A. Spatial data interpretation and visualization. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 138 s. ISBN 978-80-7375-856-1.
VOŽENÍLEK, V. Cartography for GIS: geovisualization and map communication. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 142 s. ISBN 80-244-1047-8.
ArcGIS 9 : what is ArcGIS 9.2?. Redlands, Calif.: ESRI, 2006. 119 s. ISBN 978-1-58948-166-4.
RUDA, A. Základy práce s ArcGIS 10. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-595-9.
LONGLEY, P. a kol. Geographic information systems & science. 3. vyd. Hoboken: Wiley, 539 s. ISBN 978-0-470-72144-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: