Sylabus předmětu RRGISR - Základy GIS (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRGISR
Název předmětu česky:
Základy GIS
Název předmětu anglicky:
Introduction to GIS
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: RNDr. Jan Caha, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Základy GIS v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50Z11 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden64
Pondělí
11.00-12.50Z10 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden
32
Pondělí
13.00-14.50
Z10 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
32
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Címe předmětu je seznámit posluchače s postavením GIS v geoinformačních technologiích, teoretickými základy GIS a praktickým využitím programového vybavení GIS v regionálním rozvoji.
 
Obsah předmětu:
1.
Územní a informační systémy na úrovni veřejné správy a samosprávy (dotace 6/0)
 
a.
Informatizace veřejné správy (e-Government, Czech point aj.)
b.
Přístupy ke správě dat o území

2.Úvod do studia GIS (dotace 2/2)
 
a.Geoinformační technologie
b.
Vznik, vývoj, vnímaní a zázemí GIS
c.
ArcGIS Desktop
d.
Oblasti aplikací GIS

3.
Reprezentace reálného světa v prostředí GIS (dotace 6/6)
 
a.
Geografická data a souřadnicové systémy
b.
Datové modely (vektorový a rastrový)
c.
Zdroje dat
d.
Databáze v GIS

4.
Plánování a činnosti projektu GIS (dotace 8/14)
 
a.
Způsoby a metody sběru dat
b.
Správa dat
c.
Prostorové analýzy dat
d.Vizualizace dat - kartografické výstupy v GIS

5.
GIS v rozvoji regionů (dotace 2/2)
 
a.
Geoinformační databáze přírodních složek regionu
b.Geoinformační databáze socioekonomických složek regionu
c.
Ukázky z praxe

6.
Geoinformační technologie (dotace 2/0)
 
a.
Dálkový průzkum Země
b.
Globální navigační a polohové systémy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška24 h0 h
cvičení24 h0 h
příprava na zkoušku40 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
zpracování protokolů
12 h0 h
zpracování projektů
28 h
0 h
Celkem
140 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro zakončení kurzu je vyžadována minimálně 80% účast na přednáškách.
Cvičení jsou ukončena zápočtem. Zisk zápočtu je podmíněn max. 2 absencemi, průběžným zpracováním a odevzdáním zadaných úkolů a zpracováním závěrečného projektu. Předmět je celkově zakončen písemnou zkouškou. Písemný test je tvořen teoretickými otázkami doplněnými o problémově řešené úkoly. Pro úspěšné zakončení zkoušky je vyžadován minimálně 60% zisk bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RUDA, A. GIS v regionálním rozvoji: klíčové aspekty a aplikace. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7375-853-0.
RUDA, A. Základy práce s ArcGIS 10. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-595-9.
VOŽENÍLEK, V. Geografické informační systémy: Pojetí, historie, základní komponenty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 173 s. ISBN 80-7067-802-X.
MIKULÍK, O. -- VOŽENÍLEK, V. -- VAISHAR, A. Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 181 s. ISBN 978-80-244-1928-2.
ArcGIS 9 : using ArcGIS desktop. Redlands, Calif.: ESRI, 2006. 435 s. GIS by ESRI. ISBN 978-1-58948-167-1.
MITCHELL, A. -- BOOTH, B. ArcGIS 9. Co je ArcGIS? [překlad anglického manuálu]. Redland: ESRI, 2005. 125 s. ISBN 1-58948-132-1.
VOŽENÍLEK, V. Aplikovaná kartografie I.: tematické mapy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 80-244-0270-X.
KLIMÁNEK, M. a kol. Geoinformační systémy - návody ke cvičením v systému ArcGIS. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.
VOŽENÍLEK, V. Cartography for GIS: geovisualization and map communication. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 142 s. ISBN 80-244-1047-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: