Sylabus předmětu EXC-EKKR - Ekonomický diskuzní kroužek (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EXC-EKKR
Název předmětu česky:
Ekonomický diskuzní kroužek
Název předmětu anglicky:
Economic Discussion Club
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: nelze
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je posílit schopnost vidět souvislosti mezi ekonomickou teorií a aktuálními hospodářskými otázkami jak na mikroekonomické tak na makroekonomické úrovni. Zvláštní pozornost je věnována formulování vlastních ekonomických argumentů formou otevřené diskuze.
 
Obsah předmětu:
1.Mikroekonomická témata (dotace 0/6)
 
a.
Firemní reálie
b.
Situace na trzích výrobních faktorů

2.
Makroekonomická témata (dotace 0/6)
 
a.
Politicko-ekonomická problematika
b.
Stabilita makroekonomického prostředí
c.
Problematika mezinárodních hospodářských vazeb

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení12 h
12 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
16 h
Celkem
28 h
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti budou vybírat témata k diskuzi prostřednictvím ankety na facebooku. Zvolené téma se bude diskutovat příslušný týden. Student získá zápočet za alespoň 8 aktivních účastí na diskuzi, které budou z ekonomického hlediska a logiky korektní.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích100 %
100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 696 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-006-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: