Sylabus předmětu KYN - Kynologie (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KYN
Název předmětu česky:
Kynologie
Název předmětu anglicky:
Kynology
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Katarína Soušková (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je podat ucelenou informaci o chovu a výcviku pracovních, služebních, loveckých a společenských plemen psů, o organizaci chovu psů a výstavnictví v ČR i ve světě, seznámit se s právní a zdravotní problematikou chovu psů. Student se orientuje ve všech základních směrech kynologické činnosti. Je schopný samostatné chovatelské práce, dokáže pečovat o zdraví psa, vychovávat psa a vést jeho výcvik. Je schopný získané informace předávat svému okolí a posouvat kynologii kupředu.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam chovu psů, původ a domestikace psa (dotace 2/0)
 
a.
- předkové psa
b.
- proces domestikace, domestikační centra
c.
- vznik plemenných skupin psů

2.
Biologie a fyziologie psa (dotace 3/0)
 
a.
- základy a zvláštnosti biologie psa
b.
- základy a zvláštnosti fyziologie psa

3.
Reprodukce psů (dotace 2/0)
 
a.
- zařazení psů do chovu, biologie ejakulátu psů, krytí psem
b.
- zařazení fen do chovu, ovariální cyklus, krytí feny
c.
- gravidita, porod a jeho vedení, mateřské chování fen

4.
Genetika psů (dotace 2/0)
 
a.
- genetika zbarvení a osrstění psů
b.
- geneticky podmíněné nemoci a defekty u psů
c.
- metody plemenitby a selekce u psů

5.
Výživa psů (dotace 2/0)
 
a.
- potřeba živin pro psa
b.
- krmiva a doplňky výživy
c.
- krmení jednotlivých kategorií psů
d.
- specifika výživy psů v zátěži

6.
Výběr a výchova psa (dotace 2/0)
 
a.
- výběr štěněte
b.
- výchova a asociování štěněte
c.
- teorie výcviku, základní výcvik

7.
Výcvik a upotřebení psů pracovních plemen (dotace 3/0)
 
a.
- výcvik ovčáckých, pasteveckých a honáckých psů; služebních psů pro ochranu osob a majetku
b.
- výcvik vodících, asistenčních a záchranářských psů
c.
- výcvik psů pro speciální použití (vyhledávání drog, zbraní, munice aj.)

8.
Výcvik a upotřebení psů loveckých plemen (dotace 2/0)
 
a.
- všeobecné zásady výcviku loveckého psa
b.
- výcvik loveckých psů dle jejich využití (norování, vodní práce)

9.Sportovní a společenské využití psů (dotace 1/0)
 
a.- sporty a sportovní disciplíny se psy
b.
- společenské využití psů
c.- canisterapie

10.
Organizace kynologie, chovatelství a výstavy (dotace 2/0)
 
a.- chovatelské kluby, chovné stanice
b.- zapisování do plemenných knih, průkaz původu psa
c.
- hodnocení exteriéru psa, bonitace, hodnocení výkonu psa

11.
Pes a právo (dotace 1/0)
 
a.
- pes v našem právním řádu, koupě psa
b.
- zákon na ochranu zvířat proti týrání, problematika "bojových" plemen a práva
c.- pes a právo myslivosti, cestování se psy

12.
Zdravotní péče (dotace 2/0)
 
a.
- nemoci psů a jejich prevence
b.
- vakcinační programy
c.
- zdraví vs. výstavy, cestování, výkon

13.Úvod
   Plemena psů I. skupiny dle FCI
(dotace 0/2)
 
a.- ovčáčtí psi
b.- pastevečtí psi
c.- honáčtí psi

14.Plemena psů II. skupiny dle FCI (dotace 0/2)
 
a.
- pinčové a knírači
b.- molosoidní (dogovití) psi
c.
- švýcarští salašničtí psi

15.Plemena psů III. a IV. skupiny dle FCI (dotace 0/2)
 
a.
- teriéři
b.
- jezevčíci

16.
Plemena psů V. skupiny dle FCI (dotace 0/1)
 
a.
- špicové
b.
- primitivní plemena

17.
Plemena psů VI. a VII. skupiny dle FCI (dotace 0/3)
 
a.
- honiči a barváři
b.
- ohaři

18.
Plemena psů VIII., IX. a X. skupiny dle FCI (dotace 0/3)
 
a.
- slídiči
b.
- retrívři a vodní psi
c.
- společenská plemena a chrti

19.Návštěva národní nebo mezinárodní výstavy psů (dotace 0/6)
20.
Návštěva útulku pro opuštěná zvířata (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
12 h
seminář2 h
laboratorní práce
2 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
projektová práce
1 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test
5 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů
15 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání zápočtu je nutná účast na 80% cvičení, povinná je návštěva výstavy psů a odevzdání seminární práce na zvolené téma. Ukončení předmětu je písemnou zkouškou. Test má deset otázek z obsahové náplně přednášek a cvičení, odpovědět správně je třeba nejméně na 5 z nich.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KVÁŠ, M. Výživa psů. Dona, 1998. 68 s. ISBN 80-85463-99-7.
HANZAL, V. -- VOCHOZKA, V. Lovečtí psi - výchova a výcvik. Dona, 2003. 182 s. ISBN 80-7322-036-9.
PROCHÁZKA, Z. Chov psů. Paseka, 2005. 314 s. ISBN 80-7185-768-8.
RŮŽIČKA, J. Pes k obraně osob a ochraně majetku. Dona, 1996. 171 s. ISBN 80-85463-76-8.
DOSTÁL, J. Genetika a šlechtění plemen psů. České Budějovice: DONA, 2007. 261 s. ISBN 978-80-7322-104-1.

Doporučená:
ABRANTES, R. Řeč psů. Dona, 1999. 230 s. ISBN 80-86136-56-6.
DOUSEK, J. Pes v zrcadle předpisů. Orac, 2002. 83 s. ISBN 80-86199-43-6.
SMRČKOVÁ, L. -- SMRČEK, M. Kapesní atlas psů. Ottovo nakladatelství, s.r.o., 1999. 264 s. ISBN 80-7181-341-9.
TICHÁ, V. Malá škola pro chovatele psů. Dona, 2000. 225 s. ISBN 80-86136-84-1.
Reproductive physiology of mammals: from farm to field and beyond. Clifton Park: Delmar/Cengage Learning, 462 s. ISBN 978-1-4180-3013-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 21. 5. 2020.

Typ výstupu: