Sylabus předmětu JEVO - Jezdectví a vozatajství (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
JEVO
Název předmětu česky:
Jezdectví a vozatajství
Název předmětu anglicky:
Horse Riding and Cart Drawing
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Eva Sobotková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Barbora Kubištová (cvičící)
Ing. Dana Kuřitková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
získat teoretické a praktické základy jízdy na koni
 
Obsah předmětu:
1.Teoretická část (dotace 14/0)
 
a.
Pravidla pro práci na jízdárně, jízdárenské povely
b.
Pomůcky a jejich používání
c.
Mechanika pohybu koně
d.
Charakteristika přilnutí
e.
Charakteristika sebrání
f.
Rovnováha koně a její stupně
g.
Vývoj jezdecké doktríny
h.
Organizace jezdeckého sportu a sportovní výkonnostní zkoušky koní

2.Praktická část (dotace 0/28)
 
a.
Péče o koně
Sedlání a uzdění koně
b.Vodění koně na ruce, nasedání a sesedání
Nácvik sedu, Vedení koně - pomůcky sedem, holeněmi, otěžemi
c.
Nácvik sedu a samostatného vedení koně v jednotlivých chodech
Nácvik sedu a vedení koně ve skoku
Nácvik sedu a vedení koně v terénu

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
24 h
práce v terénu
46 h
příprava na zkoušku
30 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), ústní závěrečná zkouška v trvání 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JISKROVÁ, I. -- MISAŘ, D. -- SOBOTKOVÁ, E. -- ŠIŠKOVÁ, P. -- ZUROVACOVÁ, B. Jezdectví a vozatajství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2006. 82 s. ISBN 80-7157-969-6.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Základy jezdectví.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=2278.
SOBOTKOVÁ, E. -- ORAVCOVÁ, I. Posuzování a využití koní.  [online]. 2014. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=91.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
Učebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koně. 1. vyd. Praha: SAGA, 1998. 196 s. ISBN 80-86133-17-6.
Učebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročilé. 1. vyd. Praha: 2000. 76 s. ISBN 80-238-4953-0.
SLYOVÁ, D. Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalosti. 1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 160 s. ISBN 80-7237-016-2.
Jezdectví a dostihový sport. 1. vyd. Praha: SZN, 1977. 338 s. Živočišná výroba.
GOTTHARDOVÁ, L. Jezdectví do kapsy. 1. vyd. Praha: b.n., 1994. 93 s. ISBN 80-213-0166-X.
HERMSEN, J. Kůň a jezdecký sport. Praha: Rebo, 1997. 144 s. ISBN 80-85815-70-2.
Skokové ježdění. 1. vyd. Praha: Brázda, 1998. 359 s. ISBN 80-209-0277-5.
Škola jezdectví: naučte se jezdit se skutečnou jezdeckou školou. 1. vyd. Praga: Slovart, 2004. 47 s. ISBN 80-7209-638-9.

Doporučená:
DOBEŠ, J. Jízda na koni. Praha, Olympia 1986, 209 s.
Pravidla jezdeckého sportu. Praha, Česká jezdecká federace 2005, www.cjf.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 11. 6. 2020.

Typ výstupu: