Sylabus predmetu SZE - Státní zkouška z ekonomie (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SZE
Název předmětu česky:
Státní zkouška z ekonomie
Název předmětu anglicky: State Exam in Economics
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: (Vývoj ekonomického myšlení nebo nyní Vývoj ekonomického myšlení) a (Makroekonomie II nebo nyní Makroekonomie II) a (Mikroekonomie II nebo nyní Mikroekonomie II)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oblasti ekonomické teorie na středně pokročilé úrovni. Zkouška obsahuje témata předmětu Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Vývoj ekonomického myšlení. Zkouška je součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia.
 
Obsah předmětu:
1.Státní zkouška (dotace 0/0)
 
a.
odborná rozprava k tématům ekonomické teorie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: