Sylabus předmětu SZZ - Státní závěrečná zkouška (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SZZ
Název předmětu česky:
Státní závěrečná zkouška
Název předmětu anglicky:
Final State Exam
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
státní závěrečná zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Ne
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia a ze studijní specializace. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.
Státní závěrečná zkouška (dotace 0/0)
 
a.
obhajoba diplomové práce
b.odborná rozprava k tématům studijního oboru
c.
odborná rozprava k tématům specializace studia

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Absolvování závěrečné ústní zkoušky100 %100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 30. 5. 2020.

Typ výstupu: