Sylabus předmětu LGA - Logistika (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LGA
Název předmětu česky:
Logistika
Název předmětu anglicky: Logistics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Štefan Čorňák (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jan Furch, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50
R204
není určen
Cvičení
Každý týden
22
Středa
15.00-16.50
R204
J. Furch, Š. Čorňák, M. Fajman, J. StodolaPřednáška
Každý týden
32
Středa
17.00-18.50R204
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s logistikou operačních procesů ve výrobní sféře, jejich optimalizace v systémech jakosti. Student se dále seznámí s vybranými matematickými modely a metodami používanými v logistice a systémech jakosti, včetně jejich praktického využití na konkrétních logistických problémech.Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v logistice týkající se minimalizace nákladů na logistické přepravní řetězce a manipulaci s materiálem. Díky získaným dovednostem je student schopen integrovat poznatky a rozvíjí se tak jeho kompetence v samostatném rozhodování a řízení v logistické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice logistiky, postavení logistiky v systému řízení podniku. (dotace 2/2)
2.
Klasifikace logistiky, objekty logistiky. (dotace 1/1)
3.Logistické řízení - definice, cíle, základní principy, vývoj a trendy logistického řízení. (dotace 1/1)
4.
Logistické řízení nákupu – definice, procesy nákupu. (dotace 1/1)
5.
Logistické řízení výroby - definice, logistická procesy ve výrobě. (dotace 1/1)
6.
Koncepce Just-in-Time, Kanban, štíhlá výroba. (dotace 2/2)
7.
Klasifikace přepravního materiálu, manipulační přepravní jednotky, normalizace. (dotace 2/2)
8.
Funkce dopravní soustavy v logistickém systému. (dotace 2/2)
9.
Kritéria členění jednotlivých druhů doprav. (dotace 1/1)
10.
Logistické řetězce a logistické sítě a informační toky v logistických systémech. (dotace 2/2)
11.
Řízení zásob - klasifikace zásob, metody řízení zásob. (dotace 2/2)
12.
Balení a obal – typizace obalů, technologie a vazba na manipulační jednotky. (dotace 2/2)
13.
Skladové hospodářství - skladovací technologie a označování. (dotace 2/2)
14.Propojení logistických systémů a systémů řízení jakosti. (dotace 3/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
8 h
seminář
12 h
odborná exkurze
4 h
konzultace2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů20 h
zpracování seminární práce26 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je vyžadováno zpracování případové studie - 40 %
hodnocení. Písemná zkouška cca 60 min, může být kombinovaná s ústní zkouškou cca 25 min.
V průběhu předmětu je provedeno několik (cca 6) krátkých testů v délce 5
minut, které přispívají k celkovému hodnocení (15 %).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STODOLA, J. -- MAREK, J. Logistika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 337 s. ISBN 978-80-7375-071-8.
WANDEL, H. Transport Consequences of new Logistic Technologies-IIASA. Austria : Laxemburg, 2008. 236 s.
GURTLICH, T. Report on the Evaluation of the Dimensions of Loading Units. Paris: CEMT, 2004. 186 s.

Doporučená:
PERNICA, P. Logistika (supply chain management) pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005. 569 s. ISBN 80-86031-59-4.
PERNICA, P. Logistika (supply chain management) pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
PERNICA, P. Logistika (supply chain management) pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: