Sylabus predmetu BP - Bakalářská práce (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BP
Název předmětu česky: Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Ano
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (garant, zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radek Náplava (zkoušející)
Ing. Igor Nečas (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marie Poláchová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Ing. Jolana Stejskalová (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Šerá (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (zkoušející)
Ing. Terézia Vančová (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Lic. Silvie Zámečník (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
Bakalářský seminář nebo Bakalářský seminář v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
příprava prezentace
10 h10 h
zpracování projektů224 h
224 h
Celkem
234 h
234 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
100 %
100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
PORKERTOVÁ, H. -- HENEK DLABOLOVÁ, D. -- MACHAY, M. Manuál studenta a učitele PEF.  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=113655.
PORKERTOVÁ, H. -- HENEK DLABOLOVÁ, D. -- MACHAY, M. How to write a final thesis? (FBE Student’s and Teacher’s Guide).  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=113655.
KRČÁL, M. -- TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.
WILLIAMS, K. -- DAVIS, M. Referencing & understanding plagiarism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017. 155 s. ISBN 978-1-137-53071-4.
SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, E. -- MIČKOVÁ, H. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle. efektivně a bez stresu. 1. vyd. Písek: Genius Institut, s. r. o., 2019. 119 s. ISBN 978-80-270-5293-6.

Doporučená:
literatura podle doporučení vedoucího práce / literature according to individual supervisor's recommendations
Official documents available at: https://www.pef.mendelu.cz/en/degree-students/study-info/30321-final-thesis
Vyhláška děkana a další oficiální předpisy dostupné na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 9. 2020.

Typ výstupu: