Sylabus předmětu SBZ - Státní bakalářská zkouška (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SBZ
Název předmětu česky: Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky:
Final Bachelor Exam
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Ne
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Bakalářský seminář nebo Bakalářský seminář IS/ICT nebo Bakalářský seminář v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia a ze studijní specializace. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.Státní závěrečná zkouška (dotace 0/0)
 
a.obhajoba bakalářské práce
b.odborná rozprava k tématům studijního programu
c.odborná rozprava k tématům studijního oboru
d.odborná rozprava k tématům specializace studia

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
100 %100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 30. 5. 2020.

Typ výstupu: